Begüm Başdaş ile Yollarda (11): Didem Danış ve Sibel Karadağ ile “İstanbul’un Hayaletleri”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Yollarda programında bu hafta Begüm Başdaş, konukları Didem Danış ve Sibel Karadağ ile Göç Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar” raporu ve İstanbul’da çok ağır koşullarda, sömürülerek çalışan Afgan göçmenlerin tamamen yok sayılan hayatları hakkında konuştu.

Didem Danış, yirmi yıla yakın bir süredir göç  ve göç politikaları, göç süreçlerinde toplumsal cinsiyet ilişkileri, kent ve demografi alanlarında çalışan bir sosyolog. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve GAR-Göç Araştırmaları Derneği’nin kurucu başkanı. Tezinde Iraklı transit göçmen ve mültecilerin İstanbul’daki sosyal ağları ile göç politikalarının etkileşimini inceledi. 2002-2003 yıllarında İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Başlıca araştırma konuları olan göç ve kentleşme alanında çok sayıda yayın yaptı. Avrupa ve Ortadoğu’da araştırma projelerinde yer aldı. Fransa’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış’ın araştırma alanları arasında göç politikaları, göçmen ağları, ulusötesi bağlar ve göç süreçlerinde toplumsal cinsiyet ilişkileri bulunmaktadır. Ayrıca şehirler ve göçmenler arasındaki etkileşimler ve göçmen kabul mekanizmaları da çalıştığı konular arasında yer almaktadır

Sibel Karadağ, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MiReKoc) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda GAR bünyesinde araştırmacı ve koordinatör olarak bulunuyor. Doktora araştırmasını Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2020 yılında “Ege Denizi’nde Göçün Kontrolü, Sınırın Yönetimi: Pratiklerin, Öznelliklerin ve Anlatıların Etnografik Analizi” başlıklı teziyle tamamladı. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu. Karadağ’ın ilgi alanları, eleştirel güvenlik ve sınır çalışmaları, göç ve hareketlilik, insancıl faaliyet politikaları, gözetleme teknolojileri, küreselleşme ve ulusötesicilik, egemenlik ve vatandaşlık ve siyaset teorisidir. Çalışmalarını ABD, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve İspanya’daki üniversitelerde ve uluslararası konferanslarda sundu. Sınırın dışsallaştırılması, güvenlikleştirme, göç ve insancıl faaliyet konularında yazdığı makaleler Geopolitics, Turkish Studies, Comparative Migration Studies ve Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayımlandı. Lisans eğitimini, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamlayan Karadağ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları’nda yüksek lisans derecesini aldı. İkinci yüksek lisansını, Jean Monnet bursuna hak kazanarak, sosyal politika alanında, İngiltere’deki Londra Ekonomi Okulu’nda (London School of Economics and Political Science-LSE) tamamladı.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus