Konu: erkeklik

Erkeklik Sorgulanıyor (2): Bilhan Gözcü ile ataerkiye karşı erkek inisiyatifleri üzerine söyleşi

"Erkeklik Sorgulanıyor" isimli röportaj serimizin ikinci bölümünde, ataerkiyi ve erkekliği sorgulayan erkek inisiyatiflerini, bu inisiyatifleri yakından tanıyan aktivist Bilhan Gözcü ile konuştuk....

Senem Timuroğlu: “Erkekler erkekliğinin irtifa kaybedeceği endişesine düştüğü an refleks olarak şiddete başvuruyor, bu anlamda erkekler üzerinde de ciddi bir toplumsal baskı var”

Yayına hazırlayan: Aytuğ Özçolak & Sercan Öztürk Yayının tamamını izlemek için tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=mRAa-alV62Q

Erkeklik Sorgulanıyor (1): Çimen Günay-Erkol ile eleştirel erkeklik çalışmaları üzerine söyleşi

Erkekliğin ne demek olduğunun yanı sıra sosyolojik ve siyasi bir olgu olarak erkekliğin farklı veçhelerini ele alacağımız bu röportaj dizisinin ilkinde akademisyen...

Popüler (80): “Erkeklik erkekleri de yakıyor” – İlker Küçükparlak ile söyleşi

Psikiyatrist Dr. İlker Küçükparlak erkekler ve erkeklik ideolojisi arasındaki bağları, ilişkileri ve sorunları Popüler programında Sevim Gözay'a anlattı.

Deniz Türkali: “Erkekler erkekliklerinden ne kadar vazgeçebilirlerse o kadar insan oluyorlar”

Yayına hazırlayan: Recep Berber Yayının tamamını izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=2ZSGYCY9xVY

En Yeniler