Konular Korel göymen

Konu: korel göymen

Şehir Hepimizin (109): Korel Göymen ile aktif yurttaşlık üzerine söyleşi

Sürekli dile getirilen “yerinden yönetim”, “katılımcılık”, “temsili demokrasi” gibi kavramların ana aktörü (öznesi) “Aktif Yurttaş” kimdir? Nerede,neler yapabilir?

Korel Göymen: “Belediyelerin en öncelikli işlerinden biri kamusal alanların genişletilmesi olmalıdır”

Yayına hazırlayan: İbrahim Yayan Yayının tamamını izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=0LJbkvJvvXM

Korel Göymen: “Belediye başkanlarından cumhurbaşkanlarına kadar her kademe birleştirici olmalıdır. Belediyeler aktif yurttaşları örgütlemelidir”

Yayına hazırlayan: İbrahim Yayan Yayının tamamını izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=4P99xGtcTIg

Korel Göymen: “Yönetişim dediğimizde devletin rolünün paylaşılmasını anlamalıyız”

Yayına hazırlayanlar: Sahra Atila & İbrahim Yayan Yayının tamamını izlemek için tıklayınız. https://youtu.be/eHr_h5w4Nm0

En Yeniler