Konu: toplumsal baskı

Standardize toplum olgusu ve baskılanma üzerine bir sergi: Standart

Adas sanat mekanında devam eden Standart adlı serginin küratörü Melike Bayık ile Michel Foucault'nun "Disiplin Toplumu" kavramı üzerinden şekillenen serginin içeriğini konuştuk....

Senem Timuroğlu: “Erkekler erkekliğinin irtifa kaybedeceği endişesine düştüğü an refleks olarak şiddete başvuruyor, bu anlamda erkekler üzerinde de ciddi bir toplumsal baskı var”

Yayına hazırlayan: Aytuğ Özçolak & Sercan Öztürk Yayının tamamını izlemek için tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=mRAa-alV62Q

En Yeniler