Bengi Semerci Anlatıyor

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (68): Çocuğunuzun yaratıcılığını nasıl geliştirebilirsiniz?

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda çocukların yaratıcılığını geliştirmek için ailelerin neler yapabileceği konusunda bilgiler veriyor. Merak ve yaratıcılık ilişkisini inceliyor, merakın...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (67): Panik bozukluk

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda panik bozukluk ve panik ataklar hakkında konuşuyor. Panik atakların ve panik bozukluğun ne olduğunu, ataklardan ve...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (66): Çocukların hayatında babanın önemi

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda "unutulmuş adam" olarak adlandırdığı babalardan ve baba figürünün gelişimdeki öneminden bahsediyor. Babalara yüklenen sosyal rollere değiniyor,...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (65): Çocukların psikiyatrik sorunları yakın çevresine nasıl anlatılır?

Çoğu kez ailelerin çocuklarının psikiyatrik bir sorunu ya da gelişimsel bir sorunu olduğunu kabullenmesi, ne olduğunu araştırması ve sonra tedavi için gerekenleri...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (64): Hafıza ve unutkanlık

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda unutkanlık ve hafıza hakkında konuşuyor. İnsanların kimi zaman unutmak, hatırlamamak istediğini kimi zamansa unutmamak, unutulmamak istediğini...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (63): İkinci çocuk için ideal zaman

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda "İkinci çocuk için ideal zaman ne zamandır?" sorusunu yanıtlıyor. Aslında ideal zamanın olmadığını belirtip zamanlamada dikkat...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (62): Çocukların hayali arkadaşları

Belli gelişim dönemlerinde çocukların hayali arkadaşları olur. Çocuğun bir hayali arkadaşla oynaması, konuşması, onun varlığı konusunda ısrar etmesi aileleri korkutabilir. Bu videoda...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (61): DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar: Aileler ve hastalar için

DEHB tedavisinde ilaçların etkin olduğu birçok araştırma ile gösterilmiştir. Buna karşın ilaçlar konusunda çıkan yanlış bilgiler hastaları ve aileleri ürkütmekte, çoğu zaman...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (60): Affetmenin yararları ve koşulları

Affetmek, işlenen ya da işlendiği düşünülen bir suça karşı hissedilen duyguları ve davranışları değiştirmektir. Affetme süreci, suç işleyene karşı yapılan bir davranış...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (59): Sosyal fobi çekimserlik değildir

Prof. Dr. Bengi Semerci bu videoda sosyal fobi hakkında konuşuyor. Sosyal fobi ve çekimserlik arasındaki farka değiniyor, sosyal fobinin bir rahatsızlık olduğunu...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (58): Kaygı bozukluğunun okulda neden olduğu sorunlar

Çocuklarda birçok farklı kaygı çeşidi görülebilir. Çeşitli sorunlara yol açan bazı kaygılar kolayca anlaşılabilirken bazı kaygılar ise anlaşılamayabilir. Özellikle okulda ortaya çıkan...

Prof. Bengi Semerci anlatıyor (57): Hedefler belirlemek ve başarı

Doğduğumuz andan başlayarak bazı hedefler belirlemeden de bazı şeyleri başarır ve bazı yerlere varabiliriz. Ancak beklentisiz, amaçsız olmak plansızlığı getirir. Hedefsiz elde...

Öne Çıkanlar