Gizlilik Politikası

Medyascope sitesinin tüm hakları Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’ye (“Medyascope”) aittir. İşbu MEDYASCOPE’un sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde Medyascope platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. MEDYASCOPE işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına MEDYASCOPE içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

MEDYASCOPE, Kullanıcı/Kullanıcılar’ın MEDYASCOPE içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda MEDYASCOPE gizlilik prensipleri’nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. MEDYASCOPE kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş. olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. MEDYASCOPE, kullanıcıların kendisine MEDYASCOPE içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. MEDYASCOPE; yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak, etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, MEDYASCOPE veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak, pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla ve ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşmak amacıyla kullanacaktır. MEDYASCOPE; bu bilgileri, hiçbir durumda, burada öngörülen amaçların dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

MEDYASCOPE, sitesi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden MEDYASCOPE’a bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. MEDYASCOPE, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

MEDYASCOPE, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MEDYASCOPE, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. MEDYASCOPE’un değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri MEDYASCOPE içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. MEDYASCOPE yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali MEDYASCOPE içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple MEDYASCOPE güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikasını her kullanım öncesi kontrol etmelerini MEDYASCOPE olarak önermektedir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar MEDYASCOPE’u kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, MEDYASCOPE ve MEDYASCOPE içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile MEDYASCOPE’a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri MEDYASCOPE’a verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu MEDYASCOPE ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini MEDYASCOPE önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda MEDYASCOPE’un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle MEDYASCOPE’un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. MEDYASCOPE bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların MEDYASCOPE ile iletisim@medyascope.tv e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

Medyascope internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Scope Medya Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.