Konu: Uğur Tabak

Yeniden Sistem Tartışmaları (6): Tartışmada hangi noktadayız? Uğur Tabak ve Edgar Şar ile söyleşi

Yeniden Sistem Tartışmaları'nın 6. bölümünde Gülçin Karabağ konukları Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Uğur Tabak ve siyaset bilimci Edgar Şar ile...

Uğur Tabak: “Son 150 yıllık tarihimizde, demokrasi, hukuk devleti ile hak ve özgürlükler parlamenter sistemle birlikte gelişti”

Yayına hazırlayan: Uğur Gümüşkaya Yayının tamamını izlemek için:tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=ixfIQH5-Ybw

Uğur Tabak: “1982 Anayasası 2007’ye kadar yapılan bir dizi değişiklikle demokratikleştirildi. 2010’dan itibaren ise anayasal kazanımlarımızı hızla kaybetmeye başladık”

Yayına hazırlayan: Uğur Gümüşkaya Yayının tamamını izlemek için:tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=gJO577bq8r4

Uğur Tabak: “Yeni sistemin en önemli sorunu görev-yetki-sorumluluk dengesinin bozulmasıdır. Yürütmenin yetkileri artarken, sorumluluğu azaltılmış durumda” 

Yayına hazırlayan: Uğur Gümüşkaya Yayının tamamını izlemek için:tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=Cduz2lMtZPw

En Yeniler