Screen Shot 2017-06-02 at 07.24.04

Göz Kararı (61): Görünmez insan: Fotoğraf editörü Tijen Burultay ile söyleşi

Editör’ün varlığı ancak işini kötü yaptığında anlaşılır. İyi editör görünmezdir.
Mecrasına göre fotoğraf editörünün görevi değişebilir. Gazete, dergi veya kitap. Ama genel olarak bakarsak neyi ne için bir araya getirip nasıl sunacağını, göstereceğini bilen veya varsayan kişi olarak tanımlayabiliriz fotoğraf editörünü.