masa

Bu masanın davetlileri sosyal ve kültürel iktidarı sağlar mı?