kültğr

Kültür & Tarih Sohbetleri (75): Dr. Haşim Şahin ile Osmanlı’nın kuruluşunda dini zümreler

https://soundcloud.com/medyascopetv/kultur-tarih-sohbetleri-75-dr-hasim-sahin-ile-osmanlinin-kurulusunda-dini-zumreler