HASANSERVET

Hasan Servet Öktem: “Veneuzela’da devlet hazinesi boş. Hükümetin özel sektöre, yabancı sermayeye imkan tanıması lazım”

Yayına hazırlayan: Uğur Gümüşkaya

Yayının tamamını izlemek tıklayınız.