Prof. Dr. Bahattin Akşit ile 20. yüzyılın sosyologları (8): Garfinkel, Berger ve Luckmann

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Bu video, etnometodolojik yaklaşımın kurucusu Harold Garfinkel ile Gerçekliğin Toplumsal İnşası kitabının yazarları Peter Berger ve Thomas Luckmann‘ın fenomenolojik sosyolojinin gelişmesine yaptıkları katkılara bir giriştir. Berger Amerika’daki, Luckmann ise Avrupa’daki din ve sekülerlik araştırmalarına önemli katkılar yapmışlardır. Parsons’un kurucusu olduğu işlevselci yapısalcılık yaklaşımının hâkimiyetini kıran ve mikro günlük hayat sosyolojisinin gelişmesine yol açan kitaplardan birisini de 1963 yılında Berger yazmıştır: Invitation to Sociology / Sosyolojiye Davet. Parsons hakimiyetini yıkan diğer kitap ise şudur: C. Wright Mills’in Sociological Imagination / Sosyolojik Hayal Gücü.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus