Esnaf2

“Doğu’da kapanan işyeri sayısı 2014’e oranla daha az”