sansur

Düşünme, düşünsen de yazma, yazsan da yayınlama…