göz kararı

Göz Kararı (65) Fotoğrafçıya hukuk neden gerekli? Pınar Sönmez ile söyleşi

Hangi fotoğraf korunur, fotoğrafa ilişkin haklar nasıl korunur? Fotoğraf eser midir? Eser niteliğinde değilse hakların ihlali halinde hangi yollara başvurulabilir?
FSEK’e göre eser niteliğindeki fotoğraflar; estetik vasfı bulunmayan her nevi teknik, ilmi mahiyette fotoğraflar ile güzel sanat eseri niteliğindeki fotoğraflar, slaytlardır.
Fotoğraf üzerindeki fikri hakların ihlali, eser sahipliğinden doğan hakların taraflar arasındaki bir sözleşmeyle aykırı olarak kullanılması halinde ya da eser sahipliğinden doğan hakların taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadan oluşabilliyor.