Screen Shot 2018-03-12 at 14.41.45

Popüler Bilim Konferansları (3): Popülizm, Anayasal Demokrasiler ve Yargı – Prof. Dr. Bertil Emrah Oder

Bu konuşma 10 Mart 2018’de Prof. Dr. Bertil Emrah Oder tarafından, Bilim Akademisi’nin İstanbul’da Salon İKSV’de düzenlediği konferansta yapılmıştır.