Parlamenter sistemin son icraatı: Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrediliyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Geçtiğimiz salı günü TBMM Genel Kurulu’na getirilen ve Atatürk Orman Çiftliği (A. O. Ç.) arazisinin, bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrini içeren, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi başlıklı torba tasarı, parlamenter sistemin son çalışma günü olan 16 Mayıs’ta Genel Kurul’dan geçerek yasalaştı. Tasarının 6. maddesine göre    A. O. Ç., içine hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ve benzeri yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak Belediye’ye, tahsis edilecek.

Torba yasanın A. O. Ç.’yi ilgilendiren söz konusu maddesinin doğuracağı sonuçları  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile görüştük.

Görüşmeden öne çıkan kısımlar şu şekilde:

“TBMM torba yasayla 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne A. O. Ç arazisi hukuksuz bir şekilde devredildi. Çünkü 5659 sayılı A. O. Ç kanununa göre A. O. Ç. arazilerinde ticaret ve konut, sanayi yapılamaz. 2016 yılında aslında bu arazi on yıllığına devredilmişti biliyorsunuz hayvanat bahçesi alanının iyileştirilmesiyle ilgili. 2016 yılında bu süre bitti. Hukuksuz bir şekilde zaten iki yıldır ellerinde tuttukları araziye hayvanat bahçesi değil tamamen bir metal oyuncak bahçesi yapıldı ve bunun da maliyeti üç milyar civarında harcandı.”

“O gün mecliste elini kaldıran herkes hukuka ihanet etmiştir”

“Bizim buna ilişkin davalarımız devam ediyor iptal kararlarımız var yürütmeyi durdurma kararlarımız var bu hukuksuz yapıların işletilebilmesi için aylık bir milyara ihtiyaçları var onun için bir işletmeye vermeye çalışıyorlar yani her ayın maliyeti 1 milyar civarında dolayısıyla… 1 milyar işletme gideri… ”

“A. O. Ç. arazileri Atatürk’ün  şartlı bağış ve vasiyetiyle halka emanet edilmiş durumda ve hepimizin mal varlığı aynı zamanda ve bunlarla ilgili de üçüncü şahıslara kiralama ve işletme gibi şeyleri vererek ticaret yapılması mümkün değil hukuken tam bir suç işlenmiş durumda ve bunu da hukuk yoluyla yapmış durumdalar. Biz bunu hem Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımızı kullanacağız hem de devam eden davalarımızla birlikte her türlü bir hukuksal sürece taşıyacağız ve bu hukuksuzluğun yargı önüne çıkmasını sağlayacağız ve teşhir edeceğiz.”

“Yani bir taraftan A. O. Ç. arazilerinin tamamı talan ediliyor Anka Park ile birlikte, kaçak saray ile birlikte, yollarla birlikte arazinin tamamı bölünüp parçalanıyor ve bu ülkenin kurucusunun halkına emanet ettiği araziler üzerinde hem hukuksuzluk hem vicdansızlık ve hem vefasızlık hepsi bir arada işleniyor ve bu süreçte de kanunun emredici rolüne rağmen hukuki dayanağı olmayan bir yasa çıkıyor. Bu yasayla birlikte aslında o gün mecliste elini kaldıran herkes hem hukuka ihanet etmiştir hem Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine ihanet etmiştir, hem de gerçekten bu ülkenin kurucusuna çok büyük bir vefasızlık örneği göstermiştir, yani bugün olmazsa bile yarın muhtemelen yargı önüne çıkacak ve bunun hesabı sorulacaktır biz de o güne değin bu süreci teşhir etmek üzere mücadelemize devam edeceğiz Mimarlar Odası Ankara şubesi olarak.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus