“Türkiye’deki Dinî-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Akımlar” başlıklı raporun tam metni

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Son olarak Gazete Duvar yazarı Özlem Akarsu Çelik’in 31 Mayıs 2019 tarihli yazısında bahsettiği “Türkiye’deki Dinî-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Akımlar” raporu Türkiye’deki İslami cemaatler, tarikatlar ve oluşumlar hakkında ayrıntılı bilgiler içeriyor. Raporda, istihbarat dili kullanılmasının yanı sıra, bu oluşumların gelecekte tehlike arz edip etmeyeceklerine dair kanaatler de bulunuyor. 226 sayfalık raporda her İslami oluşum, cemaat ve tarikat hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra değerlendirme bölümünde o oluşuma karşı alınması gereken tedbirler ve uyarılar da yer alıyor.

Raporun içindekiler kısmının başlıkları şu şekilde:

-Önsöz

-Türkiye’nin Dinî Haritası

-Dinî Oluşumlarda Görülen Bazı Aşırı Özellikler

-Kur’an İslamı

Abdülaziz Bayındır; Ercümend Özkan ve İktibas Dergisi; Haksöz/Özgür-Der; Mehmet Okuyan; Mustafa İslamoğlu

-Selefi Söylem

Abdullah Yolcu; Alparslan Kuytul (Furkan Vakfı); Feyzullah Birışık; Halis Bayancuk (Ebu Hanzala); Kul Sadi Yüksel; Mehmet Balcıoğlu (Ebu Said Yarpuzî); Mehmet Emin Akın

-Mehdici ve Mesiyanik Söylem

Adnan Oktar; Ahmet Hulusi; İskender Evrenosoğlu

-Gelenekçi

İhsan Şenocak; Nurettin Yıldız; Şahımerdan Sarı (Vasat Grubu)

-Dinî ve Siyasi Teşekküller

Davet ve Kardeşlik Vakfı; Hizbu’t Tahrir; Mustazaflar Hareketi (Hizbullah)

-Risale-i Nur Grupları

Kırkıncılar Grubu (Mehmet Kırkıncı); Med-Zehra Grubu (M. Sıddık Şeyhanzade; Okuyucular Grubu (Zübeyir Gündüzalp); Tahşiyeciler Grubu (Muhammed Doğan); Yazıcılar Grubu (Hüsrev Altınbaşak); Yeni Asya Grubu (Mehmet Kutlular); Zehra Grubu (İzzettin Yıldırım)

-Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar (Tarikatlar)

Nakşibendiler

Erenköy Cemaati; Hazneviler Grubu; Işıkçılar Cemaati; İskenderpaşa Cemaati; İsmail Hakkı Toprak Grubu / Somuncu Baba / Darende Cemaati; İsmailağa Cemaati; Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet); Menzil/Semerkand Cemaati; Norşîn Dergâhı; Ömer Öngüt (Hakikat Grubu); Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati; Şeyh Seyda El Cezerî Cemaati; Yahyalı Cemaati

-Halvetiler

Halvetiyye Tarikatı (Uşşakıyye ve Cerrahiyye Kolları)

-Rifailer

Kenan Rifai ve Kubbealtı Vakfı

-Kadiriler

Haydar Baş

-Diğerleri

Nurettin Şirin; Recep İhsan Eliaçık:

-Sonuç

Raporun tamamı:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus