12 maddede yeni askerlik yasası

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik yasasını onayladı. Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 335 oyla kabul edildi. Yasaya göre yeni sistemde zorunlu askerlik altı ay olacak ve halihazırda altı ayını doldurmuş olan 130 bine yakın asker terhis edilecek.

Yeni sistemde bedelli askerlik ücreti 31 bin TL olarak belirlendi. Bakaya ve yoklama kaçakları bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanabilecek.

*Yeni yasa ile askerlik süresi altı aya inecek, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte de askerlikte altı ayını dolduran yaklaşık 130 bin bin kişi terhis edilecek.

*Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için altı ay olurken, yedek subay ve yedek astsubaylar için de 12 ay oldu.

*Altı aylık zorunlu askerliğini tamamlayan ve terhis edilmeye hak kazananların, kendi istekleriyle sınır birliklerinde askerliğe altı ay daha devam etmesi halinde aldıkları maaşa 992 TL eklenecek.

*Milli Güvenlik Kurulu’nun belirlediği gönüllü alanlarda cumhurbaşkanı, kişileri askerlikten muaf tutma, süresini kısaltma veya uzatma gibi yetkilere sahip olacak.

*Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı tanınacak. Bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlik başvuruları ise 1 Kasım itibariyle sona erecek.

*Bundan sonraki sistemde bakaya ve yoklama kaçakları yakalanmaları halinde günlük on lira ceza ödeyecekler, kendi istekleriyle teslim olmaları durumunda ise günlük beş lira ödeyecekler.

*Yine bakaya ve yoklama kaçakları çalışma hayatında da yer alamayacaklar, bu kişileri çalıştıran kurum ve kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

*Bakaya ve asker kaçakları, eğitim alıyorlarsa eğitimlerine ara vermek durumunda kalacaklar, askerlik yapmalarının ardından eğitimlerine devam edecekler.

*Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

*Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kura ile seçilecek.

*Bakaya ve asker kaçağı olanlar bu kuraya dahil olmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecekler.

*Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus