Türkiye Bankalar Birliği duyurdu: Kredi borcu bulunan büyük ölçekli firmalara yeniden yapılandırma başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yaptığı açıklamaya göre, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanıyor. TBB ayrıca, küçük ölçekli şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma için de çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. TBB’den yapılan açıklama şöyle:

“Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için ‘Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)’ uygulamasına başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi
bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.
Yeniden yapılandırma uygulaması; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici
32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri
ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar
nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri
kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine
getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine,
dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir.

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY
uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular
FYY’den yararlanamayacaktır.

FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine,
Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye
Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup
durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması’nı
imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan
alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü
süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut
takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara
başvuramayacaktır.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından
başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi
davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun
iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı bilgiye Birliğimizin
www.tbb.org.tr/fyy sayfasında ulaşılabilecektir.”

Medyascope'a destek olmak ister misiniz?

Yayınlarımızı sürdürebilmek ve daha kaliteli kılmak için desteğinize ihtiyacımız var

Merhabalar!

Medyascope olarak Ağustos 2015’ten itibaren, çölleşen haber ikliminde her kesimden herkese su verecek bir vaha olmaya çalışıyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ve çok yanlı habercilik anlayışımızdan taviz vermemekte kararlıyız. Çoğunlukla gençlerden oluşan kadromuzla, dijital medyanın olanaklarını kullanarak yayın yapıyor ve her geçen gün hem içerik hem de teknik olarak büyüyoruz. Hedefimiz yayın gün ve saatlerimizi artırmak; içeriklerimizi daha da zenginleştirmek. Bu da sizin desteklerinizle mümkün. Çok teşekkürler.  

Öne Çıkanlar