Gelecek Partisi’nden ekonomiyi “roket gibi yörüngeye oturtacak” program!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Üç aşamalı ve sekiz ilkeli modelimizle ekonomiyi yörüngesine oturtacağız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof . Dr. Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi ekonomi ekibi “Ekonomide Gelecek Modeli” ismini verdikleri taahhütlerini açıkladı. İstanbul’da, koronavirüs salgını önlemlerine uyularak düzenlenen ve üç saat süren basın toplantısında Davutoğlu’na, Genel Başkan Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Turhan, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan ve Başkan Yardımcısı Kerim Rota ile Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente eşlik etti. Davutoğlu, üç aşamalı ve sekiz ilkeli bir ekonomi modeli uygulayacaklarını söyledi. Ekonomide kalkınma modellerini bir rokete benzeten Davutoğlu, “Tıpkı roketin atmosferi terketmek ve yörüngeye oturmak için ihtiyaç duyduğu ve daha sonra gövdeden ayrılan parçaları gibi bir sistem planlıyoruz” diye konuştu. Davutoğlu bu üç aşamayı “acil kriz yönetimi, normalleşme ve niteliksel dönüşüm” olarak sıraladı.

Turhan: “Hiçbir vatandaşımız yardıma muhtaç ve devlete bağımlı kalmamalıdır”

Davutoğlu’nun ardından söz alan danışmanı Doç. Dr. İbrahimTurhan, Gelecek Partisi’nin ekonomi politikalarının temel felsefesinin sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, mali disiplin ve küresel entegrasyon hedeflerine ulaşmak olduğunu söyledi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kapsayıcı kamu politikalarını açıkladı. Turhan, her vatandaşın temel eğitimden sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden koşulsuz yararlanabilmesi gerektiğini ve ekonomik programlarının temelinin kapsayıcılık olduğunu sözlerine ekledi.

Özcan: “Başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere bütçe dışı nitelik kazanmış tüm uygulamaları sonlandıracağız”

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan partisinin kamu maliyesine bakışını anlatırken “Koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan en az zararla çıkabilmek için toplumun tüm kesimlerine dokunan sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının önemi artmıştır. Kamu maliyesine ilişkin bütün plan ve programları, bu değişimi göz önünde bulundurarak yeniden tasarlayacağız” dedi. Özcan, “Başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere bütçe dışı nitelik kazanmış tüm uygulamaları sonlandıracağız” derken, kamu kaynaklarının harcanmasında ve vergi sisteminde önemli değişiklikler yapacaklarını belirtti. Özcan, işgücü piyasasında reform yaparak, istihdamın önündeki engelleri kaldıracaklarını da söyledi.

Kerim Rota: “Sendikalaşmayı teşvik edecek ve istihdam güvenliğini artıracağız”

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkan Yardımcısı Kerim Rota da gelir adaletsizliği ve yoksullukla mücadele için hazırladıkları programı anlattı. Rota, asgari ücretliler için işveren tarafından ödenen sosyal güvenlik ve vergi yüklerini azaltacaklarını ve insan onuruna yaraşır bir asgari ücret düzeyi tespit edileceğini söyledi. Rota ayrıca, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetine, sosyal güvenlik sisteminin dengesinin bozulmasına izin vermeden bir çözüm bulacaklarını da anlattı. Rota, vergi sistemini de yeniden düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente ise partinin ticarete bakış açısını anlattı. Mente, salgın ile birlikte bozulan küresel ticaret akışının normalleşmesi gerçekleşene kadar içerideki üretim kapasitesinin ve istihdamın korunması için planladıkları düzenlemeleri sıraladı. Mente ara malı ithalatını caydırıcı önlemler yerine ara malının ülkede üretimini sağlayacak modeller üzerinde çalıştıklarını anlattı. Mente tarım politikalarında da önemli değişiklikler yapmayı ve tersine göç içi ortam oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus