Eğitimde Eşit Haklar Platformu: “Engelli çocukların eğitimi fiilen sona ermiştir”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Eğitimde Eşit Haklar Platformu, koronavirüs salgını sürecinde engelli çocukların eğitim haklarını kaybettiği için ve bu hakları geri kazanmak adına Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Yazılı açıklama yapan platform, özel eğitimin yeniden başlamasını talep etti.

Eğitimde Eşit Haklar Platformu, koronavirüs salgını sürecinde engelli çocukların eğitime erişim sağlayamamasıyla ilgili açıklama yaptı. Salgın sürecinin başladığı Mart 2020’den bu yana özel eğitimde sunulan çevrimiçi desteğin pek çok engelli grubu için “hiç destek almamakla” aynı anlama geldiğinin altının çizildiği açıklamada şöyle denildi: “Anaokulu ve 1. sınıfların pedagojik durumu, liselerdeki çocuklarınsa gireceği sınavlar düşünülerek verilen kısmi yüz yüze eğitim olanağı, engelli çocuklar için düşünülmemektedir. Zaten salgın öncesi dahi ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri eğitim saatlerinin çok altında ders alabilen engelli çocuklarımızın artık herhangi bir eğitim alma ihtimalleri kalmamıştır. Koronavirüs salgını döneminde, tüm engelli grupları, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü ile sorunlarını ve çözüm önerilerini hem yazılı hem toplantılar ile paylaşmıştır.” 

Engelli çocukların kaybettiği hakları geri kazanmak için hukuki yollara başvuracaklarını ve konuyu yasal tüm olanaklarını kullanarak kamuoyunun dikkatine sunmaya devam edeceklerini dile getiren Eğitimde Eşit Haklar Platformu, şu taleplerde bulundu: 

“Devletimiz, salgın sürecinde engellilerin hakları bakımından korunması adına Uluslararası İnsan Hakları Hukuku çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu bağlamda devletimizin, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alması beklenir. 

Engelli Hakları Sözleşmesi‘nin ve ‘bizim olmadığımız yerde çocuklarımız hakkında karar alınmaması’ ilkesinin dikkate alınarak, çocuklarımızı ilgilendiren karar süreçlerine aktif olarak katılımımızın sağlanmasını, görüş ve taleplerimizin dikkate alınmasını, karşılanamayan taleplerin neden karşılanamadığının açıklanmasını,

Eğitimde ayrımcılık yasağının bir kez daha ihlal edilmemesi ve eşitliğin sağlanması adına tüm kademelerde özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarındaki eğitimlerin, kaynaştırma eğitiminin ve destek eğitim hizmetinin gerekli hijyen önlemleri alınarak ivedilikle başlatılmasını, bu noktada salgın sürecinde ailenin tutumuna göre esneklik gösterilerek tercih eden aileler için hem çevrimiçi hem yüz yüze eğitim seçeneklerinin sunulmasını,

Yüz yüze eğitime erişimde sorun yaşayacak öğrenciler için uzaktan eğitim ve evde eğitim hizmetlerinin erişilebilirliğinin ivedilikle sağlanmasını, 

Mart ayından bu yana eğitimden ve sosyal ortamdan uzak kalmış çocuklarımızın okula uyum sağlamakta zorlanacağı bilinerek, psikolojik destek hizmetlerinin sağlanmasını,

Okullarda sağlıklı ve güvenli ortamların oluşturulması, erişilebilirliğin sağlanması ve bireysel makul düzenlemelerle eğitimin her bir engelli çocuğu kapsaması adına STK’larla işbirliği yapılmasını,

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olarak ‘Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması’ hedefini hatırlatarak ‘Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimlerine Tekrar Başlayabilmeleri’ amacıyla ‘hiçbir engelli çocuğu arkalarında bırakmayacak’ önlemleri ivedilikle sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın birlikte çalışmalarını talep ediyoruz.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus