Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı: Türk Hava Kurumu izinsiz kurban derisi, fitre, zekât toplayamayacak, valiliklerden izin alacak

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 10 Kasım 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, eski yönetmeliğin 2. maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre
ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri”
bölümü kaldırıldı. Böylece THK, bundan böyle izin almadan kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekât toplayamayacak.

THK, yardım için izin almak zorunda mı?

Yardım toplama yönetmeliğine göre, yardım toplamak için valilik ya da kaymakamlıklardan izin almak gerekiyor. Yönetmeliğin 7. maddesine yeni eklenen bir paragrafta ise “… Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar” ibaresi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında “İzin almadan yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar” listesi var ve burada 34 dernek ve vakıf bulunuyor. Bunlar arasında ikinci sırada ise THK var ancak parantez içinde (Yardım pulu bastırarak şubeleri kanalı ile satmak suretiyle) ibaresi yer alıyor, böylece yardım toplama kapsamı sınırlandırılıyor. Buna benzer bir not ise listenin ilk sırasında yer alan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı için var ve onda da yine parantez içinde (İstanbul’daki müzelerde giriş biletleri üzerine pul yapıştırmak suretiyle) notu düşülmüş. Diğer 32 dernek ve vakıf için buna benzer bir not söz konusu değil.

Yönetmelik değişikliği ile THK bundan böyle valiliklerden ya da kaymakamlıklardan izin almadan kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekât toplayamayacak. Bu faaliyetlerde bulunmak istediğinde her il için ayrı başvuru yapması ve izin alması gerekecek. Yönetmelik değişikliği konusunda görüştüğümüz bir THK yetkilisi, kendileri bakımından bir değişiklik olmadığını, daha önce de yardım toplamadan önce valiliklere izin başvurusunda bulunduklarını, bundan böyle de izin başvurusu yaparak faaliyetlerini sürdürebileceklerini ve halen kurumun kayyum yönetiminde olduğunu söyledi.

Yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelikte 2013 yılında yapılan değişiklikle THK’nın kurban derisi toplama ayrıcalığı elinden alınmış ve toplanan deri ve bağırsaklardan elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılması düzenlenmişti.

İnternet üzerinden yardımlar da yönetmelik kapsamına alındı

Yapılan değişikliğe göre artık yardım toplama izni verilen dernek ve vakıflar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri, izni takip eden 30 gün içinde izin veren makama bildirecek. İnternet üzerinden yardım toplamalar da yönetmelik kapsamına alındı.

Yardım 25 bin TL’yi aşarsa bankaya yatırılacak

Yapılan değişiklikle toplanan yardım miktarının dernek ve vakıflar için 25 bin lirayı aşması halinde para, 15 gün beklenmeksizin saymana teslim edilecek veya bankaya yatırılacak. Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının 10 bin lirayı aşması halinde toplanan para, 15 gün beklenmeksizin bankaya yatırılacak.

Başvurular elektronik imza kullanılarak yapılacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanarak her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin vermeye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit edecek.

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı olacak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus