Baki Tezcan

3 İçerik
İstanbul Lisesi mezunu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü (burslu) bitirdikten sonra Princeton Üniversitesi’nden aldığı bursla Yakın Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Princeton’da her ne kadar Osmanlı tarihi merkezli çalışmalar yapmış olsa da, İslam felsefesi, hukuku ve tarihi konularında da dersler alma şansı oldu. Ayrıca orada Arapça ve Farsça öğrendi ve Osmanlı Türkçesi’ni okuma kabiliyetini geliştirdi. 2002 yılından beri Davis’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde (University of California, Davis) öğretim üyesi (2002-15 arası hem Tarih, hem de Din Çalışmaları bölümlerinde; 2015’den beri Tarih’te). Osmanlı tarihinin duraklama ve gerileme dönemlerine yeni bir yaklaşım getirmeye çalıştığı The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World (İkinci Osmanlı İmparatorluğu: Erken Modern Dünyada Siyasi ve Toplumsal Dönüşüm) adlı kitabı Cambridge Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandı. Çeşitli akademik dergi ve derlemelerde otuzun üzerinde (çoğunluğu İngilizce) makalesi basıldı, makalelerinin bazıları Fransızca, İbranice, Lehçe gibi dillere de çevrildi. Bazı makaleleri yanında, ortak-editörü olduğu dört derleme çalışmasından ikisi Türkçe’ye çevrildi. İkinci Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkçesi, onun düzeltmelerinden sonra İletişim’den çıkacak. Şu anda İslam’ın Osmanlı tarihsel sürecinde dönüşümü üzerine bir kitap yazıyor.

Cennet Cennet Dedikleri: Din üzerine dünyevi tartışmalar (3): Müphemiyet Kültürü, ya da İslam’ın farklı bir tarihi

"Cennet Cennet Dedikleri: Din Üzerine Dünyevi Tartışmalar" adlı programın üçüncü bölümünde İslam’ın modern çağlarda geçirdiği dönüşümü, Thomas Bauer'in, başlığını Türkçe'ye "Müphemiyet Kültürü:...

Cennet Cennet Dedikleri: Din üzerine dünyevi tartışmalar (2): Din kavramının Modern Çağ’da geçirdiği dönüşüm ve İslam

Doç. Dr. Baki Tezcan, "Cennet Cennet Dedikleri: Din Üzerine Dünyevi Tartışmalar" adlı programın ikinci bölümünde, "Din Çalışmaları" sahasına kavramsal giriş derslerinde çokça...

Cennet Cennet Dedikleri: Din Üzerine Dünyevi Tartışmalar (1): İslam ve Din Çalışmaları

"Cennet Cennet Dedikleri: Din Üzerine Dünyevi Tartışmalar" adlı programın bu ilk bölümünde Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baki Tezcan, Avrupa ve...

Öne Çıkanlar