Türkiye_AB

Türkiye ekonomisi AB İlerleme Raporu’na nasıl yansıdı?