Dolmabahçe

Kürt sorununda masa tekrar kurulabilir mi?