22

Sinemasalı (1): Sinemada siyasi şiddet. Konuk Şahan Yatarkalkmaz