75910BA5-F796-4662-AEF8-992087B89AED

Kitapscope (45): Tayfun Atay ile son kitabı ve medya-kültür ilişkisine dair söyleşi