Prof. Kemal Gözler: “Hayır, sigara haram değildir”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Anayasa hukukçusu Prof. Kemal Gözler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın sigaranın haram olduğu yolundaki açıklamaları üzerine kişisel blogunda bir makale kaleme aldı.

Prof. Kemal Gözler

Kendisinin, sigaranın bazı alanlarda yasaklanmasını savunan ilk hukukçulardan olduğunu hatırlatan Prof. Gözler şöyle yazdı: “Şüphesiz ki sigara zararlıdır ve beşerî kanun koyucular tarafından belli şartlar altında yasaklanmalıdır. Ancak bir şeyin zararlı olmasından onun haram olduğu, yani şâri-i mübin tarafından da yasaklandığı sonucu çıkarılamaz.”

Makalesinde Kuran’a, İslam fıkhına referanslar veren Prof. Gözler şöyle diyor: “İslam hukuku dahil, Akdeniz havzasında doğmuş ve gelişmiş bütün hukuk sistemleri ‘hürriyet karinesi’ üzerine kuruludur. Bu hukuk sistemlerinde insanın hür, eşyanın mübah olduğu varsayılır. Bu sistemlerde hürriyet asıl, yasak ise istisnadır. Yasaklanmamış her şey serbesttir. Ve yasak, yorumcu veya uygulayıcı tarafından değil, ancak kanun koyucu tarafından konulabilir. Kanun koyucunun koyduğu yasaklar da istisna oldukları için dar yoruma tâbi tutulurlar. Roma hukukuna dayanan modern hukukumuz da, İslam hukuku da bu temel üzerine kuruludur ve bu nedenle de otoriter değil, liberal hukuk sistemleridir.

Maalesef bu temeli bilmeyen veya hürriyet fikrinden nasibini almamış sözde hukukçu ve fakihlerin elinde, günümüz Türkiye’sinde, hukuk da, fıkıh da liberal özünden koparılıp, adım adım otoriter bir hukuk ve otoriter bir fıkıh olma yolunda hızla ilerliyor. İki ay kadar önce yayınladığım bir makalede ‘hukuk nereye gidiyor’ sorusunu sormuştum. Maalesef Türkiye’de tamamıyla aynı sebeplerden dolayı bugün ‘fıkıh nereye gidiyor’ sorusunu da sormak gerekiyor.

Prof. Ali Erbaş

Türkiye’de içinden geçtiğimiz otoriterleşme sürecinde hukukun zarar gördüğü gibi din de zarar görüyor. Dinen haram olmayan şeyler haram olarak ilân edilmeye başlandı. Aslında bu şaşırtıcı değil. Hukukun bozulduğu yerde, dinin de bozulması beklenen bir sonuçtur. Zira hukukun özünde de, dinin özünde de insanın insana değil, insanın kurallara itaat etmesi düşüncesi yatar.”

Prof. Gözler’in makalesinin tamamını okumak için tıklayınız.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus