Ali Babacan, DEVA Partisi’nin programını açıkladı: “Barış, huzur ve refah için yola çıkıyoruz. Sorumluluk almaktan geri durmayacağız”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın parti programını açıkladı. Türkiye’nin sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yattığına vurgu yapılan parti programında, güçlü parlamenter sistemin tesis edileceğine dikkat çekildi. Programda “Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye’nin demokraside ilerleyeceğine, Atatürk’ün iç barış ile dünya barışını bağdaştıran şiarına inanıyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Ankara’daki Bilkent Oteli’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ali Babacan, “Tüzük ve programımızı çok geniş bir katılımla, istişareyle, ortak akılla hazırladık. ‘Biz yaptık, oldu’ deseydik herhalde partimizi iki ay içinde kurardık. Bu kadar geniş katılımla, kolektif bir karar alma süreciyle bir partinin kurulması siyasi tarihimizde bir ilk. DEVA Partisi, hepimizin partisi. Bu değişim ve yenileme talebine kulak verdik. Üzerimizde toplumsal ve ahlaki bir sorumluluk hissettik. Türkiyemizin devası buradadır. Bizim için siyaset, dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hâkim değer olmasıdır” dedi.

Konuşmasında AKP’yi de üstü kapalı bir şekilde eleştiren Babacan şöyle konuştu: “Ben ve arkadaşlarım Türkiye’nin en zor dönemlerinde bu ülke için elimizi taşın altına koyduk. Doğru konulmuş bir vizyon ve kararlı adımlar ile kısa sürede ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi hep birlikte gördük. O kararlılık sürdürülseydi, o vizyondan şaşılmasaydı, demokrasiden, adaletten, ilke ve prensiplerden dönülmeseydi bugün hâlâ başarı hikayesi yazıyor olacaktık. Ne yazık ki çıkılan yol ile bugün gidilen yol birbirinden çok çok farklı.”

“Ülkemizin en öncelikli dertlerini çok iyi biliyoruz ve hepsi için bir planımız var” diyen Babacan, şöyle devam etti: “Biz barış, huzur ve refah için yola çıkıyoruz. Milletimizin vicdanına güvenmeden yola çıkılmaz. DEVA Partisi olarak yola çıkıyoruz. Bu ülkeye aydınlık, özgür, bereketli ve adil günler getirmeye kararlıyız. Bu sorumluluğu almaktan geri durmayacağız.”

DEVA Partisi’nin programından başlıklar şöyle:

Anayasa

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, millet iradesinin en yüksek oranda temsil edildiği, siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline getireceğiz.

Parlamenter sistemin bir gereği olarak, Kanun Hükmünde Kararname gibi TBMM’nin yasama yetkisinin devri anlamına gelen uygulamalara son vereceğiz.

Teknolojinin sunduğu imkânlardan da en üst düzeyde yararlanarak vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının yasa yapma sürecine daha etkin biçimde katılımını sağlayacağız.

Anayasa Mahkemesi kararlarının, Anayasa’da öngörüldüğü şekilde derhal uygulanmasını sağlayacak adımları atacağız.

Hukukun üstünlüğü

Hukuk devleti konusunda ülkemize kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşmak partimizin öncelikli hedeflerinden biridir. Bu amaçla; başta OHAL mevzuatı olmak üzere, insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı düzenlemeleri, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerleri referans alarak yenileyeceğiz. Hukuki güvenliği ve hukuki öngörülebilirliği temin ederek, hukuk alanında istikrarı sağlayacağız.

Basın özgürlüğü

Anadolu Ajansı ve TRT’yi, halkın doğru, tarafsız ve bağımsız haber almasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilân ve reklamları tüm basın kuruluşlarına adil ve şeffaf olarak, yerel medyayı da kapsayacak biçimde dağıtmasını sağlayacağız.

Yerel radyo, televizyon ve gazeteler ile internet yayıncılığının güçlendirilmesi için gerekli adımları atacağız.

Bağımsız ve tarafsız bir yayın politikasının güçlendirilmesi için medyada tekelleşmeye karşı her türlü önlemi alacağız.

Gazetecilere karşı açılan çok sayıda davanın gerekçesini oluşturan ceza mevzuatındaki hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yerleşik içtihatları çerçevesinde basın özgürlüğünü esas alarak gözden geçireceğiz.

Kadın

Kadına yönelik sadece fiziki değil, ekonomik, psikolojik ve sosyal her türlü şiddete karşıyız. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine yönelik 6284 sayılı yasayla belirlenmiş yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Kovuşturma ve ceza sistemini, “iyi hal indirimi” gibi uygulamaları kaldırmak suretiyle, kadın hak ve özgürlüğünü koruyacak, güvenliğini sağlayacak şekilde yapılandıracağız.

Savunma

Partimiz, toplumda adalet duygusunu zedeleyen zorunlu ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını sona erdirerek profesyonel orduya geçilmesini hedeflemektedir.

İşletme modernizasyonu, profesyonel yönetim ve yeni kurumsal düzenlemelerle askeri fabrikalarda verimlilik artışı ve etkinlik sağlayacağız. Milli menfaat ve milli güvenlik ilkeleri çerçevesinde, kritik özellikteki yetenekleri ve hizmetleri zaafa uğratacak askeri fabrika özelleştirilmesine gitmeyeceğiz. Uygun olacağı tespit edilen faaliyet alanlarındaki özelleştirmeleri ise, tüm ulusal katılımcılara eşit mesafede, serbest rekabet ortamı ve kamu ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştireceğiz.

Kürt sorunu ve özgürlükler

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak Kürt sorununu, vatandaşlarımıza güven temelinde siyasi kanalları açık tutarak, taleplerin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarını genişleterek ve hukuku tahkim ederek çözeceğiz.

Kürt sorununu çözüme kavuşturmuş bir Türkiye’nin demokraside ilerleyeceğine, kaynaklarını ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanarak ekonomisini güçlendireceğine, hukuki standartlarını yükselteceğine, dış politikada hareket alanını genişleteceğine ve sosyal dokusunu kuvvetlendireceğine olan inancımız tamdır.

Mülteci sorunu

Türkiye’deki Suriyeliler, oluşturduğu toplumsal ve ekonomik etkiler bağlamında müstakil olarak ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Uluslararası toplum ile de işbirliği halinde Suriyeli sığınmacıların can ve mal güvenceleri sağlandıktan sonra, ülkelerine dönebilmeleri konusunda stratejiler belirleyecek, destekleyici çalışmalar yapacak ve çözümler üreteceğiz. Ülkelerine dönmesi mümkün olmayanlar için sosyal uyum politikaları çerçevesinde düzenlemeler yapacağız.

Dış politika

Türkiye’nin cumhuriyet dönemi diplomasisine yön vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün iç barış ile dünya barışını bağdaştıran şiarının bugünün koşullarında da geçerliliğini muhafaza etmekte olduğuna inanıyoruz.

(Bu) İlkeler doğrultusunda, bölgesel ve küresel meselelerde sorumluluk alan yapıcı ve birleştirici bir milli dış politika uygulayacağız.

Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika olmak üzere dünyanın değişik bölgelerindeki çatışma bölgelerini ve çatışma çözümü süreçlerini takip eden akademik çalışmalar ve enstitüler kurulmasını destekleyeceğiz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus