Gerekçe izin almamış olmak: İçişleri Bakanlığı, bir hayalet genelge ile CHP’li belediyelerin bağış kampanyalarına müdahale etmeyi amaçlıyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

CHP’li belediyelerin koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak için başlattığı bağış kampanyasından sonra, dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gerekçe ile bir “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı, belediyelerin kampanyalarını engellemek için genelge yayımladı.

Haberin yazıldığı saate dek ne İçişleri Bakanlığı web sitesinden ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından ne de genelgeyi asıl yayımlayan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulan genelge, sadece Türkiye Belediyeler Birliği ile büyükşehir belediyesi AKP’de olan Balıkesir Valiliği’nin web sitesi ile “e-Devlet” web sitesinde evrak sorgulandığında görüldü. Bağış toplayan CHP’li büyükşehir belediyelerinin il valiliklerinin web sitelerinde ise genelge duyurulmadı.

Bu yönü ile bir tür “hayalet”e dönüşen genelge şöyle:

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865-153-E.6051 30/03/2020

Konu : Yardım Toplama

Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere “gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin” yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda düzenlenmiştir.

Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Kanunun 6’ncı maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7’nci maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar.

Bu çerçevede, sözkonusu kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmelerinin sağlanması; uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6’ncı maddesinin “…İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır” hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için  https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek (wzizzm-pwtGUn-UJZXyG-xE/L1X-XaRWg/yD) kodunu yazınız.

Dağıtım:

Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

Bilgi:

CUMHURBAŞKANLIĞINA

ADALET BAKANLIĞINA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

30/03/2020 İçişleri Uzmanı : Ömer Faruk ABAY

30/03/2020 Daire Başkanı : Mehmet YÜZER

30/03/2020 Genel Müdür Yardımcısı : Nurtaç ARSLAN

30/03/2020 Genel Müdür : Ali ÇELİK

30/03/2020 Vali-BakanYardımcısı : Muhterem İNCE

Vakıfbank bağış hesaplarına erişimi engelledi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Vakıfbank, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin bağış kampanyalarında duyurdukları hesap numaralarına erişimi engelledi. Her iki belediyenin yetkilileri bu durumu Medyascope’a doğruladı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus