Mustafa Dikeç ile sosyal hareketler ve kent politikaları üzerine söyleşi: “Polisin askerileştirilmesi, kentlerdeki sosyal ayrımcılığı artırıyor”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Betül Başak‘ın konuğu Malmö Üniversitesi Kent Çalışmaları Bölümü’nden Mustafa Dikeç‘ti.

Dikeç, dünyanın dört bir yanında birbiri ardına patlak veren sosyal hareketlerin, kent politikaları ve ceza sistemiyle olan ilişkisini anlattı. Kentlerdeki sosyal adaletsizliği belirginleştiren durumlardan birinin yoksul halkın kent varoşlarına itilerek marjinalize edilmesi, diğerinin ise polisin askerleşmesi olduğunu ve bu askerileşmiş polisin daha çok azınlık gruplarına yaptırım uyguladığını söyledi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus