Verileri TÜİK ve MB açıkladı: Hizmet, perakende ve inşaat kötümser, sanayi beklemede

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel güven endekslerinin Ağustos 2020 verilerini açıkladı. Güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe % 5,7 artarak 70,5, perakende ticaret sektöründe % 0,2 artarak 94,9, inşaat sektöründe ise % 2,3 azalarak 85 oldu. Sektörel güven endeksinin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. Bu durumda her üç endekste de sektörlerin kötümserliğini koruduğu görülüyor. 

Öte yandan Merkez Bankası (MB) da bugün ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Reel kesim güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşti. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak % 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı % 15,8’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı % 69,1’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise % 15,1’e yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak % 73,3 seviyesine yükseldi. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus