“imece impact” girişimcilerden başvuru almaya başladı: “Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlıyoruz”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sosyal inovasyon platformu imece’nin, Zorlu Holding ana partnerliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteklediği Business Call To Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’un yatırım partnerliği ile düzenlediği, “etki hızlandırıcı” olarak tarif edilen programı “imece impact”e başvurular başladı.

Sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği sürdürüyor. ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı, üç yıldır faaliyet sürdüren imece, Destek Programı’nı ileri seviye girişimler için “etki hızlandırıcısı” programına dönüştürdü. Yeni program, 12 Ekim- 15 Kasım 2020’deki başvuru dönemi sonrası, Kasım 2020 – Nisan 2021 arasında yürütülecek.

Etki yatırımı nedir? Finansal getirinin yanında aynı zamanda pozitif ve ölçülebilir sosyal/çevresel etki yaratmak amacıyla yapılan yatırımlar, literatürde etki yatırımı olarak tanımlanıyor. Yatırımlarında “sosyal fayda”yı önemli bir kriter olarak gören yatırımcıların sayısının artmasıyla ve bu tip sosyal fayda odaklı finansman modellerinin daha çok tercih edilir bir hal almasıyla, etki yatırımı pazarının ciddi oranda büyüyeceği öngörülüyor.

Etki ölçümü ve etki raporlaması nedir? Etki ölçümü ve etki raporlaması, girişimlerin etkilerini somutlaştırmalarını sağlayan çalışmalardır. Girişimlerin, iş geliştirme ve büyüme yolculuklarında ya da potansiyel etki yatırımcısı ile ilişki kurma süreçlerinde etkilerini somut verilerle ispatlayabilmesi, bunun için de sosyal/çevresel etkisini ölçebilmesi gerekmektedir. Sosyal girişimin sahip olduğu değerlerin ve teknolojik imkanların etki ölçümü sonucu ortaya çıkan argümanlarla sentezlenmesi sonucu etki raporları hazırlanmaktadır.

imece impact, girişimin hangi sosyal probleme ve hangi hedef kitleye dokunarak nasıl güçlü bir çözüm sunduğunun etki yatırımcıları tarafından fark edilmesini sağlamayı hedefliyor. Programda girişimlerin Türkçe ve İngilizce etki raporları hazırlanacak. Raporlar, girişimlerin kendilerini daha iyi anlatmalarına imkân tanırken, hayata geçirdikleri çözümler ile nasıl bir etki ve dönüşüm sağladıklarını anlaşılır kılacak. Böylelikle, girişimlerin çözdükleri problem ve ticarileşme potansiyellerinin görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Program dahilinde girişimcilere, “Etki ölçümleme ve raporu”, “İş geliştirme ve özel sektör ile eşleştirme”, “6 ay boyunca mentor havuzuna erişim”, “Özelleştirilmiş 1’e 1 eğitim ve girişim koçluğu desteği”, “Girişimin ihtiyacına yönelik hizmet satın alma” ve “İletişim desteği ve yazılı ya da video formatında tanıtım içerikleri’’ başlıkları altında fırsatlar sunulacak. 

Döngüsel ekonomi ve nitelikli eğitim alanındaki girişimlerin başvurması bekleniyor

imece impact’e ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamasını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan, etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimlerin başvurması bekleniyor. Başvurular 15 Kasım’a kadar imece.com/impact üzerinden yapılacak.

“Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlıyoruz”

imece Direktörü Mustafa Özer, imece impact programını şöyle değerlendirdi: ‘‘Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş geliştirme ve büyüme yolculukları sırasında, başta ileri aşama yatırım turuna hazırlık süreçleri olmak üzere olası partnerlik ve yatırımcı ilişkilerinde etki raporlamasına ihtiyaç duyan girişimlere çözümler getiriyoruz. Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call To Action’un bilgi danışmanlığı, SKD stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’un yatırım partnerliği ile bir etki hızlandırıcı programı sunuyoruz. Program kapsamında girişimlerin meselelere nasıl yaklaştıklarını; çözümleriyle nasıl bir etki doğurduklarını, taşıdıkları potansiyeli ölçülebilir ve görünür kılıyoruz. Tasarımdan hukuka, pazarlamadan sosyal medyaya girişimlerin program dönemindeki ihtiyaçlarına göre şekillenen yönlendirmeler sunuyoruz. 

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için her yıl 2.5 trilyon dolarlık kaynağa ihtiyaç var”

imece’nin kurucu ortağı ve ilk üç programın destekçisi olan Zorlu Holding’in Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, imece’nin kısa sürede katettiği mesafenin, temel toplumsal meselelerinin çözümü için bir umut ışığı olduğunu söyledi. Alemdaroğlu, imece impact programı hakkında şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirebilmek için her yıl 2.5 trilyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç var. Sosyal amaçlar için fon sağlayan geleneksel filantropiyle ne bu kaynağı bulabilir ne de bu sorunları çözebiliriz. Ancak dünya çapındaki yatırımcılar; etki yatırımı lensini takarak bu sermaye açığını kapatabilirler. Sermaye piyasalarındaki yaklaşık 300 trilyon dolar olan küresel yatırımın sadece yüzde 1’inin etki yatırımcılığına yönlendirilmesiyle bile bu 2.5 trilyon dolarlık kaynak sağlanabilir. Küresel Etki Yatırımcıları Ağı’nın (GIIN) 2020 yılı etki yatırımcılığı raporuna göre küresel olarak 404 milyar dolara ulaşan etki yatırımlarının daha da artması, bu yüzden büyük bir önem taşıyor. Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemindeki yeni kilometre taşlarından biri olan etki hızlandırıcı programı imece impact’in, Türkiye’de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak bu konudaki yatırımların gelişimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

“Girişimler için yarattıkları sosyal etkiyi gösterme fırsatı”

UNDP Business Call to Action Müdürü Luciana Aguiar ise imece impact programına ilişkin “imece, ticari olarak uygulanabilir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan inovatif çözümleri teşvik eden ilham verici bir platform. Business Call to Action, imece ile iş ortağı olmaktan, Türkiye’de erken aşamadaki girişimlerin performanslarına güç sağlarken etki ölçmek ve yönetmek için eğitimler ve araçlar sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyor” diye konuştu.

“AB’deki dönüşümle rekabet edebilmek için aksiyon almalıyız”

Projenin stratejik partneri SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin konuya ilişkin görüşlerini şöyle anlattı: “Dünyanın devamlılığı sağlanacak şekilde bir büyüme modeli için sürdürülebilirlik mutlaka hedefte olmalı. Bu modelde büyüme ise döngüsel ekonomi ile mümkün. Al-kullan-at dediğimiz lineer ekonomi modelinden, atıkların kaynak olarak ele alındığı, tekrar ekonomik bir fayda getirecek ürün veya hizmetlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modelleri geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu yılın başında yürürlüğe giren ve 2050’de Avrupa Birliği kapsamında karbon nötr olmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Düzen anlaşmasında da en önemli başlıklardan biri döngüsel ekonomi oldu. Avrupa’da Döngüsel Ekonomi Modeli aktif olarak uygulandığında, 700.000 kişi için yeni istihdam fırsatları sunacağı belirtiliyor. Bunun yanında, Avrupa’nın kaynak verimliliği 2030’a kadar yüzde 3 artabilir. Bugün Avrupa bölgesi içerisinde resmen başlamış olan bu süreç, zamanla bütün kıtalara ve sektörlere yayılacak. Yakın ticari ilişkilerimizi göz önünde bulundurduğumuzda AB’deki bu dönüşümün ülkemizde de ciddi etkileri ve yansımaları olacak. İş dünyası olarak rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için bir an önce bu konuda aksiyon almaya başlamamız gerek.’’

“Dünyayı daha iyi hale getirmek için çalışan girişimleri desteklemek mutluluk verici”

imece impact’i değerlendiren Startup Wise Guys  Global CEO’su Cristobal Alonso ise şunları söyledi: “Startup Wise Guys olarak 2012 yılından itibaren ağırlıklı olarak yazılım, finansal teknolojiler ve siber güvenlik alanlarında çalışan 185’ten fazla girişime yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız girişimlerin kurucuları 51 farklı ülkeden geliyor. 2019 yılında Doğu Avrupa’nın erken aşama lider yatırımcısı  ve en çok yatırım yapan fonu seçildik. Bu sene itibarıyla sürdürülebilirlik ve etki alanlarında çalışan girişimleri de yatırım süreçlerimize dahil etmeye başladık. Dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çalışan bu girişimlere ortak olup onları farklı ülkelerde büyümeleri için destekliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllar içerisinde edindiğimiz network ve tecrübe ile birlikte sürdürülebilirlik ve etki alanında çalışan girişimlerin global ve başarılı şirketlere dönüşlerine destek olmak ve daha fazla etki yaratmalarını sağlamak bizim başlıca hedeflerimiz arasında. Sürdürülebilirlik ve etki konularında çalışan girişimlerin başvurularını sabırsızlıkla bekliyoruz.” 

imece Direktörü Mustafa Özer, programın çağrı temaları hakkında bilgi verdi. Özer, “döngüsel üretim ve sorumlu tüketim” başlığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Önümüzdeki 10 yıl içinde hangi adımları atarsak, iklim krizine gerçekçi bir müdahalede bulunuruz? Bu krizin temelinde atmosferdeki karbon salınımı, fazla ve hızlı üretim, geri dönüştürülemeyen atıklar ve kullandığımız enerji kaynakları var. Bu sebeple lineer üretim sistemlerini dönüştürmeye ya da yeni döngüsel çözümlere ihtiyacımız var. Bunun için de toplum, çevre ve ekonomiyi birbiriyle ilişkili bir zeminde ele almak ve tedarik zinciri boyunca tercihlerimizi yenileyecek çözümler üretmek durumundayız.’’ 

Özer, nitelikli eğitim başlığına ilişkin ise şöyle konuştu: ‘‘Pandemiyle beraber teknolojik eşitsizlikler artarak; öğrencilerin eğitime erişimi zorlaştı. Bu süreçte başta dezavantajlı gruplardaki öğrenciler olmak üzere farklı tip öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Sadece eğitimde değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinden de eksiklikler kendisini gösterdi. Dijital okuryazarlık ve mesleki gelişim alanları başta olmak üzere daha çok kişiye ulaşacak ve ihtiyaca yönelik çözümlerin önemi anlaşıldı.’’

Ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan, etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım’a kadar imece.com/impact üzerinden programa başvurularını gerçekleştirebilecek.


Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus