Ekonomik reform paketi açıklandı: Esnafa vergi muafiyeti, kalfaya ücret artışı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetinin ekonomik reform paketini İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde açıkladı. Reformları istişare ile hazırladıklarını söyleyen Erdoğan, “Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz” dedi. Erdoğan’ın reformlarında öne çıkan esnafa vergi muafiyeti oldu. Erdoğan, basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını, beyan yükümlülüklerinin de kaldırılacağını açıkladı. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla da kalfalık döneminde alınan ücretler yükseltilecek. Erdoğan’ın açıkladığı reformlar şöyle:

Risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulacak.

Döner sermayeler gözden geçirilecek, verimli olmayanları kapatılacak, diğerleri de kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine geçirilip Meclis denetimi kapsamına alınacak.

Bütçe dışı özel hesap uygulamalarının acil olanlar dışındakileri kaldırılacak.

Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek.

Ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsi senetler kullanılarak borçlanılacak.

Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemi”nde toplanarak Hazine nakit yönetimi daha güçlü hale getirilecek, nakit yönetiminde verimlilik sağlanacak.

Vergi Usul Kanunu, kayıtdışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek.

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı yaygınlaştırılıp vergi kayıp ve kaçağı azaltılacak.

7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlayacak.

Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçilecek.

Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitesi altında merkezi izleme sistemi kurulacak.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getirilecek.

Enflasyon ile mücadele için Gıda Komitesi’nin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini teminen, veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kurulacak.

Gıda israfını azaltmak için tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştirilecek.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve Tarım bakanlıklarının yer alacağı bir “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulacak.

Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre artırılacak.

Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnası süresiz hale getirilecek.

Bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyonunu teşvik edilecek.

Katılım finans sektörü tek çatı altında toplanıp, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu kurulacak.

Uluslararası standartlarda katılım finans tahkim mekanizması kurulacak.

Türkiye’nin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı “Risk Merkezi” yeniden yapılandırılacak.

Sandık, vakıf ve derneklerin emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına imkan tanınacak.

Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altındakiler de dahil edilecek.

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç
sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali
disiplin güçlendirilecek.

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atılacak.

Reel sektörün tahvil ihracını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kurulacak.

Cari açıkla mücadelede için yapısal cari açığa odaklanılacak, ihracatın tabana yayılmasını sağlanarak potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ’ler ihracata teşvik edilecek, sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek.

Sağlık endüstrisinin geliştirilmesi için cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Doğalgaz piyasası yeniden yapılandırılacak.

Enerji verimliliği desteklerinin kapsamı genişletilecek.

Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı  tamamlanacak.

Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletilecek.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla kalfalık döneminde alınan ücretler yükseltilecek.

Salgının istihdamda oluşturduğu tahribatı gidermek için “İstihdama Finansman Desteği” adıyla yeni bir destek modeli getirilecek.

Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabilecek.

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulacak.

Yurtdışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.

Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla AB mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapılacak.

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bağımsız Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus