AYM, Milli Güvenlik Kurulu’nun yetkileri konusunda iktidarı “hizaya” çekti: “MGK karar organı değil, tavsiye organıdır”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan ve torba kanunla değiştirilen OHAL yasasıyla ilgili iptal başvurusunu yerinde bularak karara bağladı. AYM, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK), “kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar verecek” karar organı değil, cumhurbaşkanına “tavsiyede bulunacak” bir organ olduğunu belirtti. Mahkeme, düzenlemede yer alan “… Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen…” cümlesiyle MGK’yı icrai bir organ konumuna getiren ifadenin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi. 

AYM, 8 Kasım 2016 tarihinde yasalaşan ve Olağanüstü Hal Kapsamında (OHAL) alınacak önlemleri düzenleyen 6755 sayılı yasada, kısaca torba kanun olarak anılan ve 5 Aralık 2019’da çıkarılan 7194 sayılı kanunun bazı maddelerine ilişkin CHP’nin iptal başvurusunu karara bağladı.

CHP’nin iptal başvurusu

CHP, AYM’ye yaptığı başvuruda, torba kanunla 6755 sayılı kanunun 37. maddesine eklenen üç numaralı fıkranın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

CHP’nin başvuru dilekçesinde, getirilen düzenlemenin “yöneticileri ve yönetilenleri hukukça eşit yönetim ilkesine tabi tutan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, hukuka aykırı ve keyfi her türlü fiil ve işlemleri meşru hale getirdiği, failleri sorumluluktan kurtardığı, idarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen anayasal kurallara bağdaşmadığı” savunulmuştu.

AYM’nin değerlendirmesi

AYM’nin değerlendirmesinde MGK’nın bir “tavsiye organı” olduğuna, alacağı kararların da “tavsiye niteliğinde” olacağına vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

“Bu itibarla istişari nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icrai karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanı’nca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendiliğinden icra edilemeyeceği açıktır.” 

AYM’nin MGK ayarı kararı

CHP, 6755 sayılı Kanun’un 37. maddesine eklenen “(3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve bu nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan kişilerden, adli veya idari soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvuruları hakkında 31/10/2019 tarihine kadar karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin bu karar ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz” düzenlemesinin tamamının iptal edilmesini istemişti. Ancak AYM, bu düzenlemenin tamamının iptali istemini reddederken, bazı ibarelerin iptaline hükmetti.

AYM, düzenlemede yer alan “Milli Güvenlik Kurulu’nca” ibaresinin iptaline oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme aynı düzenlemede yer alan “hukuki” ve “mali” ibarelerinin de iptali konusunda karar verdi ancak bu karara 15 üyeli mahkemenin üç üyesi karşı oy kullandı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus