Boğaziçili 350 akademisyen: “Seçilmiş dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyoruz”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’ın, 19 Ocak günü Rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alınan karar gerekçe gösterilerek görevden almasına ve bu fakültelere dışarıdan dekan atanmasına tepki göstermeye devam ediyor. 1988’den günümüze üniversitenin üst yönetimde yer almış 46 öğretim üyesi, 6 Mart’ta bir açıklama yayımlamış ve üniversiteye dışarıdan dekan atanmasını kabul etmediklerin, görevden alınan üç dekanın görevlerine iade edilmesini talep etmişti. 46 akademisyenin atamaları kınayan bildirisine, Boğaziçi Üniversitesi’nden 304 akademisyenden daha destek geldi. Böylece, atamalara karşı çıktığını beyan eden akademisyen sayısı 350’ye yükseldi.

304 akademisyenin imzaladığı açıklama metni şöyle:

“Üniversitemiz Kamusu ve Kamuoyuna,

Üniversitemize bir yılı aşkın süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, son 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyorum.

‘Kamuoyuna,

19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Prof. Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2010)
Prof. Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2002-2009)
Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2010-2016)
Prof. Dr. Günay Anlaş (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2015-2021)
Prof. Dr. Ümit Bilge (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2019-)
Prof. Dr. Taner Bilgiç (Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2020-)
Prof. Dr. Faruk Birtek (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2009)
Prof. Dr. Eser Borak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2002-2012)
Prof. Dr. Ayşe Buğra (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2000-2001)
Prof. Dr. Mine Eder (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2016)
Prof. Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2004-2007, ÜYK Üyesi 2013-2017)
Prof. Dr. Gülcan Erçetin (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2020-)
Prof. Dr. Emine Erktin (Eğitim Fakültesi Dekanı 2014-2020)
Prof. Dr. Fatma Gök (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof. Dr. Ayşe Gürel (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2019)
Prof. Dr. Nilgün Işık (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2016-2020)
Prof. Dr. Hayat Kabasakal (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2008-2011, ÜYK Üyesi 2012-2016)
Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2017-2020

Prof. Dr. Reşat Kayalı (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2001-2006)
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2006)
Prof. Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2020-)
Prof. Dr. Mutlu Koca (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 2021-)
Prof. Dr. Hilmi Luş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018-2021)
Prof. Dr. Ayşe Mumcu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof. Dr. Mine Nakipoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2015-2018)
Prof. Dr. Zeynep İlsen Önsan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 1988-1994)
Prof. Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2006-2018, ÜYK Üyesi 2012-2018)
Prof. Dr. Sumru Özsoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 1997-1998)
Prof. Dr. Aslı Özyar (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2021)
Prof. Dr. Şevket Pamuk (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1998-2001, 2013-2017)
Prof. Dr. Cevza Sevgen (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2001-2004,2007-2013)
Prof. Dr. Alpar Sevgen (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 1988-1991)
Prof. Dr. İlkay Sunar (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 1993-1996)
Prof. Dr. Betül Tanbay (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2009-2012)
Prof. Dr. Arzu Tektaş (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 2008-2020, ÜYK Üyesi 2017-2021)
Prof. Dr. Ayşenur Toğrol (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2016-2018)

Prof. Dr. Ayşegül Toker (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2012-2021)
Prof. Dr. Zafer Toprak (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1992-1998, 2001-2013)
Prof. Dr. Binnaz Toprak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2006-2008)
Prof. Dr. Zafer Yenal (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2015)
Prof. Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1999-2021)
Prof. Dr. Güzver Yıldıran (Eğitim Fakültesi Dekanı 2010-2014)
Prof. Dr. Can Yücesoy (Biyomedikal Enstitüsü Müdürü 2017-)
Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2013-2020, ÜYK Üyesi 2018-)

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri:

A. Zeynep Sabuncu, Doç. Dr.

Abdullah Kerem Uğuz, Doç. Dr.

Ahmet Ersoy, Doç. Dr.

Ahu Ersözlü, Öğr. Gör.

Albert Ali Salah, Bağlantılı Prof. Dr.

Ali Baykal, Prof. Dr. emekli

Ali İ. Tekcan, Prof. Dr.

Ali Kerem Saysel, Prof. Dr.

Ali Özgün Konca, Doç. Dr.

Ali Tamer Ünal, Doç. Dr.

Ali Tuna Kuyucu, Doç. Dr.

Alp Eden, Prof. Dr. emekli

Alpay Özcan, Doç. Dr.

Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi

Amable Hortaçsu, Prof. Dr. emekli

Arda Deniz Yalçınkaya, Prof. Dr

Arhan S. Ertan, Dr. Öğr. Üyesi

Arzu Boysal, Doç. Dr.

Arzu Çelik Fuss, Prof. Dr.

Arzu Öztürkmen, Prof. Dr.

Arzucan Özgür, Doç. Dr.

Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr.

Aslı Göksel, Prof. Dr. emekli

Aslı Tekinay, Prof. Dr.

Aslı Tarkan Kalaycıoğlu, Öğr. Gör.

Asude Küçük, Öğr. Gör. emekli

Atay Özgövde, Dr. Öğr. Üyesi

Aybek Korugan, Doç. Dr.

Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr.

Ayfer Hortaçsu, Dr. Öğr. Üyesi emekli

Ayhan Koç, Prof. Dr. emekli

Aylin Alkaç, Dr. Öğr. Gör.

Aylin Vartanyan, Öğr. Gör. emekli

Ayşe Caner, Doç. Dr.

Ayşe Öncü, Emeritüs Prof. Dr.

Ayşecan Boduroğlu, Prof. Dr.

Ayşegül Metindoğan, Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegün Soysal, Dr. Öğr. Gör.

Ayşın Baytan Ertüzün, Prof. Dr.

Balkız Öztürk, Prof. Dr.

Banu İyisan, Dr. Öğr. Üyesi

Başak Kayıtmazer, Doç. Dr.

Başak Taraktaş, Dr. Öğr. Üyesi

Begüm Özkaynak, Prof. Dr.

Behlül Üsdiken, Emeritüs Prof. Dr.

Belgin Tekçe, Prof. Dr. emekli

Belkıs Halfon, Prof. Dr. emekli

Bengü Borkan, Doç. Dr.

Berat Haznedaroğlu, Dr. Öğr. Gör.

Berk Gökberk, Dr. Öğr. Üyesi

Berna Kılınç, Prof. Dr.

Berna Yazıcı, Doç. Dr.

Betül Kırdar, Prof. Dr. emekli

Bilge Ataca, Prof. Dr. emekli

Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.

Burak Acar, Prof. Dr.

Burak Gürel, Prof. Dr.

Burçay Erus, Doç. Dr.

Burçin Ünlü, Prof. Dr.

Bülent Küçük, Doç. Dr.

Bülent Sankur, Emeritus Prof. Dr.

C. Yalçın Yıldırım, Prof. Dr.

Can Aydıner, Doç. Dr.

Can Candan, Öğr. Gör.

Can Özturan, Prof. Dr.

Caner Taşkın, Prof. Dr.

Cem Ersoy, Prof. Dr.

Cem Say, Prof. Dr.

Cem İskender Aydın, Dr. Öğr. Üyesi

Cengizhan Öztürk, Prof. Dr.

Cenk. C. Karahan, Dr. Öğr. Gör.

Ceren Özselçuk, Doç. Dr.

Ceyda Arslan Kechriotis, Dr. Öğr. Gör.

Ceyhun Elgin, Prof. Dr.

Ceylan Engin, Dr. Öğr. Üyesi

Cüneyt Argun Genç, Öğr. Gör.

Çağdaş Kalafat, Öğr. Gör.

Çağlar Keyder, Prof. Dr. emekli

Çağrı Karakurt, Doç. Dr.

Deniz Erden, Prof. Dr. emekli

Deniz Tahiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi

Derin Terzioğlu, Doç. Dr.

Devrim Güven, Dr. Öğr. Üyesi

Didar Akar, Doç. Dr.

Dilek Çalgan, Prof. Dr. emekli

Dilek Çınar, Doç. Dr.

Dilek Doltaş, Prof. Dr. emekli

Diler Öner, Prof. Dr.

Doğan Ulus, Dr. Öğr. Üyesi

Ebru Ataç, Öğr. Gör.

Ebru Diriker, Prof. Dr.

Ebru Z. Muğaloğlu, Doç. Dr.

Ekin Özman, Doç. Dr.

Elif Türkoğlu, Öğr. Gör.

Elif Deniz Alakavuk, Dr. Öğr. Üyesi emekli

Elifcan Ata Kıl, Öğr. Gör.

Emek Ayşe Yıldız, Öğr. Gör.

Emine Adadan, Prof. Dr.

Emine Fişek, Dr. Öğr. Üyesi

Emre Uğur, Doç. Dr.

Engin Ader, Doç. Dr.

Erhan Altunel, Öğr. Gör. emekli

Erhan Gülmez, Prof. Dr.

Erol Köroğlu, Doç. Dr.

Ersan Demiralp, Prof. Dr.

Eser Çaktı, Prof. Dr.

Eser Taylan, Emeritus Prof. Dr.

Esin Öztürk Işık, Doç. Dr.

Esra Battaloğlu, Prof. Dr.

Esra Mungan, Dr. Öğr. Üyesi

Eşref Eşkinat, Prof. Dr. emekli

Evinç Doğan, Dr. Öğr. Üyesi

Evren Samur, Doç. Dr.

Eyüp Volkan Çıdam, Dr. Öğr. Üyesi

Fatih Ecevit, Doç. Dr.

Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.

Fatma Taşkent Anğ, Öğr. Gör.

Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi

Fatoş Erkman, Prof. Dr. emekli

Ferhan Çeçen, Prof. Dr.

Ferit Öztürk, Prof. Dr.

Feyza Çorapçı, Prof. Dr.

Feyzi Erçin,

Fikret Adaman, Prof. Dr.

Fırat İlker, Dr. Öğr. Üyesi

Gaye İlhan Demiryol, Dr. Öğr. Üyesi

Gaye Soley, Dr. Öğr. Üyesi

Gizem Toska, Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan Akay, Doç. Dr.

Gökhan Özertan, Prof. Dr.

Gönenç Yücel, Doç. Dr.

Gözde Ünal, Doç. Dr.

Güler Fişek, Emeritus Prof. Dr.

Gülin Vardar, Dr. Öğr. Üyesi

Gülseren Karagöz Akar, Doç. Dr.

Gün Kut, Doç. Dr.

Günay Kut, Emeritus Prof. Dr.

Günizi Kartal, Doç. Dr.

H. Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi

Hadi Özbal, Prof. Dr. emekli

Hakan Deliç, Prof. Dr.

Hakan Ertürk, Prof. Dr.

Hale Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi

Halil Özcan Gülçür, Prof. Dr. emekli

Halim Kara, Prof. Dr.

Haluk Bingöl, Prof. Dr.

Hande Tekdemir, Doç. Dr.

Hasan Bedir, Doç. Dr.

Hayrullah Karabulut, Prof. Dr.

Irmak Ertör, Dr. Öğr. Üyesi

Işıl Bozma, Prof. Dr.

İ Kuban Altınel, Prof. Dr.

İbrahim Yaman, Doç. Dr.

İnci Baytaş, Dr. Öğr. Üyesi

İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör.

K. İlhan İkeda, Prof. Dr.

Kadri Özçaldıran, Prof. Dr.

Kate Ferguson, Öğr. Gör.

Kim Fortuny, Prof. Dr.

Kıvanç İnelmen, Prof. Dr.

Kıvanç Karaman, Doç. Dr.

Koray Durak, Doç. Dr.

Könül Bayramoğlu Kavlak, Doç. Dr.

Kunt Atalık, Prof. Dr.

Kutlu Ülgen, Prof. Dr.

Kuyaş Buğra, Prof. Dr. emekli

Lale Babaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi emekli

Levent Yıldıran, Doç. Dr.

M. Ufuk Çağlayan, Prof. Dr. emekli

Mahir Arıkol, Prof. Dr. emekli

Maria D. Alvarez, Prof. Dr.

Mehmed Özkan, Prof. Dr.

Mehmet Yiğit Gürdal, Prof. Dr.

Mehtap Işık, Dr. Öğr. Üyesi

Melis Günekan, Dr. Öğr. Gör.

Meltem Ahıska, Prof. Dr.

Meltem Kelepir, Prof. Dr. emekli

Meral Korzay, Prof. Dr. emekli

Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi

Mine Göl Güven, Doç. Dr.

Mohan Ravichandran, Dr. Öğr. Üyesi

Murat Akan, Doç. Dr.

Murat Gülsoy, Prof. Dr.

Murat Koyuncu, Doç. Dr.

Murat Saraçlar, Prof. Dr.

Murat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Gökçe Baydoğan, Dr. Öğr. Üyesi

Mutlu Şen-Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi

Muzaffer Bodur, Prof. Dr. emekli

Müge Taşkın, Doç. Dr.

Müge Türet, Prof. Dr.

Nadim Copty, Prof. Dr.

Nadir Özbek, Prof. Dr.

Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr.

Nazım Çapkın, Öğr. Gör.

Nazlı Dönmezer, Doç. Dr.

Neşe Bilgin, Prof. Dr. emekli

Nesrin Okay, Prof. Dr.

Nesrin Özören, Prof. Dr.

Nevra Ersarı, Dr. Öğr. Gör.

Nevra Necipoğlu, Prof. Dr.

Nihal Yeniad, Dr. Öğr. Üyesi

Nihan Nugay, Prof. Dr.

Nilgün Fırat, Dr. Öğr. Gör.

Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Prof. Dr.

Nisan Selekler-Gökşen, Prof. Dr.

Nur Bekata Mardin, Öğr. Gör. emekli

Nur Gürani Arslan, Prof. Dr. emekli

Nur Yiğitoğlu Aptoula, Doç. Dr.

Nurbay Irmak, Doç. Dr.

Nuri Ersoy, Prof. Dr.

Nüket Esen, Prof. Dr. emekli

Nükhet Sirman, Prof. Dr. emekli

Oğuz Tosun, Emeritüs Prof. Dr.

Oktay Demircan, Doç. Dr.

Okyay Kaynak, Emeritüs Prof. Dr.

Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi

Olcay Coşkun, Prof. Dr.

Orhan Torul, Dr. Öğr. Üyesi

Osman Sabri Kıratlı, Doç. Dr.

Oya Başak, Emeritüs Prof. Dr.

Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.

Ozan Hatipoğlu, Doç. Dr.

Öner Hortaçsu, Emeritus Prof. Dr.

Özcan Vardar, Öğr. Gör.

Özlem Beyarslan, Doç. Dr.

Özlem Durmaz İncel, Doç. Dr.

Özlem Öğüt, Doç. Dr.

Özlem Öz, Prof. Dr.

Özlem Ünlühisarcıklı, Prof. Dr.

Pemra Doruker, Prof. Dr. emekli

Pınar Pektaş, Öğr. Gör.

Ramazan Öztan, Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan Yıldırım, Prof. Dr.

Raşit Bilgin, Prof. Dr.

Refik Güllü, Prof. Dr.

Reşit Canbeyli, Prof. Dr. emekli

Rıfat Okçabol, Prof. Dr.

Saliha Paker, Prof. Dr. emekli

Saygun Gökarıksel, Dr. Öğr. Üyesi

Seda Altuğ, Dr. Öğr. Üyesi

Seda Binbaşgil, Öğr. Gör.

Selcan Kaynak, Doç. Dr.

Selcen Çakır, Dr. Öğr. Üyesi

Selim Deringil, Prof. Dr. emekli

Sema Göksel, Öğr. Gör.

Sema Sakarya, Prof. Dr. emekli

Semih Ergintav, Prof. Dr.

Semih Türkoğlu, Öğr. Gör.

Senem Yıldız, Doç. Dr.

Serdar Soyöz, Prof. Dr.

Sevda Bekman, Prof. Dr. emekli

Sibel Irzik, Prof. Dr. emekli

Sibel Tatar, Doç. Dr.

Sinan Erensü, Dr. Öğr. Üyesi

Sinan Işık, Dr. Öğr. Gör.

Sinan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi

Suzan Üsküdarlı, Dr. Öğr. Üyesi

Şebnem Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi

Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. emekli

Şemsa Özar, Prof. Dr. emekli

Şenol Mutlu, Prof. Dr.

Şevket Günter, Prof. Dr. emekli

Talin Budak, Prof. Dr.

Taylan Acar, Dr. Öğr. Üyesi

Teoman Turgut, Prof. Dr.

Tınaz Ekim, Prof. Dr.

Tolga Emre, Doç. Dr.

Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi

Tolga Umut Kuzubaş, Doç. Dr.

Tracy Maria Lord, Öğr. Gör. emekli

Tuna Tuğcu, Prof. Dr.

Tunga Güngör, Prof. Dr.

Turgut Nugay, Prof. Dr.

Turgut Tüzün Onay, Prof. Dr.

Tülay Gençtürk Demircioğlu, Doç. Dr.

Türkan Haliloğlu, Prof. Dr.

Uğur Akman, Prof. Dr.

Ülker Bilgin, Öğr. Gör. emekli

Üstün Ergüder, Emeritus Prof. Dr.

Veysel Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi

Veysi E. Özcan, Prof. Dr.

Yağmur Denizhan, Prof. Dr.

Yaman Barlas, Prof. Dr. emekli

Yasemin Sohtorik İlkmen, Dr. Öğr. Üyesi

Yasemin Palanduz Kahya, Prof. Dr.

Yeliz Kaçamak, Dr. Öğr. Üyesi

Yeşim Arat, Prof. Dr.

Yıldız Silier, Dr. Öğr. Üyesi

Yücel Terzibaşoğlu, Doç. Dr.

Yüksel İnel, Emeritus Prof. Dr.

Z. Hande Sart, Doç. Dr.

Zehra Toska, Prof. Dr. emekli

Zeynep Ata, Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Gambetti, Doç. Dr. emekli

Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr.

Zeynep Oktay, Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Uysal, Doç. Dr.

Zeynep B. Yatmaz, Doç. Dr.

Ziya Umut Türem, Doç. Dr.

Zühre Aksoy, Doç. Dr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus