Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrenci ve mezunları Prof. Dr. Cengiz Kırlı’nın göreve iade edilmesi için çağrı yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğrencileri ve mezunları, görevden alınan enstitü müdürü Cengiz Kırlı’nın görevine iade edilmesi talebiyle bir bildiri yayımladı.

“Kırlı’nın görevden alınması akademik teamüllere aykırı”

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz Kırlı, 8 Ağustos’ta hiçbir gerekçe gösterilmeden rektörlük tarafından görevden alındı.

Kırlı’nın görev süresinin dolmasına bir buçuk yıl vardı.

Enstitü öğrencileri ve mezunları, Kırlı’nın göreve iade edilmesi için bildiri yayımladı.

140 imzalı bildiride Kırlı’nın yasal bir gerekçe sunulmaksızın görevden alınmasının akademik teamüllere aykırı olduğu, akademik özerklik ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Bildiride, Kırlı’nın yerine enstitü müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Sevtap Demirci’nin bu görevi kabul etmesi ise şu sözlerle eleştirildi:

“Prof. Dr. Cengiz Kırlı’nın yerine bu göreve atanan Prof. Dr. Sevtap Demirci’nin, uzun süredir mensubu olduğu kıymetli bir akademik kurumun temel değerleri ile çelişen bu atamayı kabul etmesinden esef duyuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü mezunları ve öğrencileri olarak, bir 12 Eylül kurumundan dünya çapında bir sosyal tarih vahası yaratan Enstitümüzün Osmanlı-Türkiye tarihçiliğine büyük katkı sunmuş hocalarıyla; pek çoğu kitaplaşan nitelikli tezlere imza atmış öğrencileriyle; Osmanlı-Türkiye Araştırmalarına değerli çalışmalar kazandıran ve gerek ülkemizin gerekse dünyanın farklı üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde çalışmalarını sürdüren mezunlarıyla gurur duyuyoruz. Enstitü’nün tarihini oluşturan bu başarılar, canlı bir akademik üretimin ancak çoğulcu, katılımcı, ifade özgürlüğüne saygılı ve demokratik ilkelerden taviz vermeyen bir tutum içinde mümkün olduğunun kanıtıdır. Enstitü tam da bu nedenle, yüzlerce mezunu ve öğrencisi için kendilerini kuvvetle bağlı hissettikleri bir akademik yuva olmuştur.”

“Üniversiteler otoriter zihniyetin kuşatması altında”

Türkiye’de üniversitelerin uzun süredir otoriter bir zihniyetin kuşatması altında olduğu dile getirilerek şöyle denildi:

Akademik kurumların içi KHK’larla boşaltıldı. Ardından idari görevlere kayyumlar atandı, atanmaya devam ediyor. Liyakate ve hakkaniyete değil partizanlığa dayalı kadrolaşmayla yüzlerce yetişmiş gencin ve akademisyenin hakkı yenmekte. Tüm bu uygulamalarla üniversitelerin itibarı yerle bir edilmekte; akademik kurumların en temel işlevlerini gerçekleştirmeleri için gereken asgari demokratik koşulların yanı sıra üretkenliğin kalıcılaşması için elzem olan öz yönetim teamülleri yok edilmekte.”

“Kırlı’nın görevden alınması Boğaziçi Üniversitesi’nin geleneğine karşı yapılmış bir müdahale”

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:

Üniversitemizde yıllardır bu kuruma emeği geçmiş öğretim üyelerini görevden uzaklaştıran, bu hocaların sözleşmelerini yenilemeyen ve derslerini açtırmayan kayyum rektörün, Prof. Dr. Cengiz Kırlı hocamızı tepeden inme ve keyfi bir kararla görevden almasını, yalnızca demokratik yollarla seçilmiş yöneticileri meşru sayan ve demokratik katılımı gözeten Boğaziçi Üniversitesi’nin bu köklü geleneğine karşı yapılmış müdahalelerden biri olarak görüyoruz. Oysa bu gelenek, Boğaziçi Üniversitesi’nin adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına taşıyan akademik kalite, bilimsel yetkinlik, yaratıcılık ve saygınlığın en önemli teminatıdır. Ülkemizin tüm üniversitelerinin ve öğrencilerinin hakkı olan ve ancak özgürlüklerle garanti altına alınabilecek böyle bir akademik ortamı teşvik etmek yerine yok etmek sadece Boğaziçi Üniversitesi’ne ve bağımsız üniversite fikrine karşı değil, aynı zamanda toplumun tamamına karşı büyük bir sorumsuzluktur.”

“Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz”

Mezun ve öğrencilerinin bildirisi şu çağrıyla sona erdi:

“Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü mezunları ve öğrencileri olarak, Türkiye’nin çok değerli tarihçilerinin yıllara yayılan emeğiyle oluşmuş böyle bir kurumun keyfî ve gayrimeşru uygulamalarla yıpratılmasını kabul etmiyoruz. Enstitü çalışanlarının ve öğrencilerinin desteği ile göreve gelmiş, bu vazifeyi demokratik ilkeler çerçevesinde, sorumluluk ve şeffaflıkla yürütmekte olan hocamız Prof. Dr. Cengiz Kırlı’nın bir an önce görevine iade edilmesini talep ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

Bildiride imzası bulunan isimler şöyle:

Ahmet Bekmen, Dr., ATA 2003 Yüksek Lisans mezunu

Ahmet Karapunar, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Akın Sefer, Dr., Araştırma Görevlisi, Koç Üniversitesi, ATA 2009 Yüksek Lisans mezunu

Alp Eren, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Alperen Gençosmanoğlu, ATA Doktora öğrencisi

Alpkan Birelma, Dr., Öğretim Üyesi, Özyeğin Üniversitesi, ATA 2016 Doktora mezunu

Aslı Odman, Öğretim Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ATA Doktora öğrencisi

Atacan Atakan, Doktora öğrencisi, Arizona Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları, ATA Yüksek Lisans 2014 mezunu

Ataman Avdan, Dr., Öğretim Üyesi, Columbia College, ATA 2010 Yüksek Lisans mezunu.

Aylin de Tapia, Jun. Profesör, Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, ATA 2016 Doktora mezunu

Ayşe Nur Akdal, ATA Doktora öğrencisi

Ayşegül Okan, ATA 2003 Yüksek Lisans mezunu

Bağış Erten, Gazeteci, ATA 2003 Yüksek Lisans mezunu

Banu Kayir, ATA 2017 Yüksek Lisans mezunu

Barış Alp Özden, Dr., Misafir Araştırmacı, Duisburg-Essen Üniversitesi, ATA 2011 Doktora mezunu

Barış Zeren, Dr., EHESS asosiye üye, ATA 2017 Doktora mezunu

Başak Akgül, Öğretim Görevlisi, ATA 2019 Doktora mezunu

Bengü Balkır Mısırlıoğlu, ATA Doktora öğrencisi

Bengü Kurtege Sefer, Dr., Öğretim Üyesi, Nişantaşı Üniversitesi, ATA 2009 Yüksek Lisans mezunu

Berra Zeynep Dodurka, ATA 2014 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Bilal Akar, ATA Doktora öğrencisi

Bilge Seçkin Çetinkaya, ATA 2007 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Burak Gürel, Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi, ATA 2004 Yüksek Lisans mezunu

Can Nacar, Doç.Dr., Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi, ATA 2004 Yüksek Lisans mezunu

Cem Bico, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Proje Koordinatörü, ATA 2006 Yüksek Lisans mezunu

Cenk Yılmaz Bayır, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Ceren Deniz, Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi Contemporary History of Turkey Network asosiye üyesi, ATA 2010 Yüksek Lisans mezunu

Ceren Merve Karaca, ATA Doktora öğrencisi

Çiğdem Oğuz, Dr., Öğretim Görevlisi, Bolonya Üniversitesi, ATA 2011 Yüksek Lisans ve 2018 Doktora mezunu

Cüneyt Yalaz, ATA 1998 Yüksek Lisans mezunu

Delal Aydın, Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi, ATA eski Doktora öğrencisi

Deniz Arzuk, Dr., Öğretim Görevlisi, University College London Social Research Institute, ATA 2007 Yüksek Lisans ve 2015 Doktora mezunu

Deniz Başar, Dr., FRQSC Doktora sonrası Araştırmacı- Misafir Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi, ATA 2014 Yüksek Lisans mezunu

Deniz Pelek, Dr. Doktora sonrası Araştırmacı, Universitat Autonòma de Barcelona, ATA 2010 Yüksek Lisans mezunu

Duygun Ruben, ATA 2019 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Ebru Aykut, Dr. Öğretim Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ATA 2011 Doktora mezunu

Ebru Işıklı, Dr., Doktora sonrası Araştırmacı, University College Dublin Geary Institute for Public Policy, ATA 2017 Doktora mezunu

Ece Cihan Ertem, Dr., Doktora sonrası Öğretim Görevlisi, Viyana Üniversitesi, ATA 2018 Doktora mezunu

Edip Gölbaşı, Dr., Leipzig Üniversitesi Tarih Bölümü, ATA 2008 Yüksek Lisans mezunu

Ekinsu Devrim Danış, ATA Doktora öğrencisi

Emin Alper, Dr., Yönetmen, ATA 2009 Doktora mezunu

Erdal Bilgiç, Dr., ATA Doktora öğrencisi

Ergin Bulut, Dr., 2007 Yüksek Lisans mezunu

Ersin Zengin, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Esin Ertürk, Dr., ATA 2022 Doktora mezunu

Esra Bilgiç, Dr., Öğretim Üyesi, ATA 2015 Doktora mezunu

Fatma Betül Kocaaslan, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Fikri Buber, ATA 2022 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Fırat Genç, Dr., Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ATA 2014 Doktora mezunu

Fırat Güllü, ATA 2017 Yüksek Lisans mezunu

Fuat Öztürk, Uzman, Altınbaş Üniversitesi, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Gamze Canlı, ATA Doktora öğrencisi

Gizem Cimşit Güner, ATA 2015 Yüksek Lisans mezunu

Gizem Çakmak, ATA 2012 Yüksek Lisans mezunu

Gizem Sivri, Dr., Misafir Öğretim Üyesi, UC Berkeley Tarih Bölümü, ATA Yüksek Lisans 2017 mezunu

Gözde Orhan, Dr., Akademisyen, ATA 2008 Yüksek Lisans ve 2017 Doktora mezunu

Gülce Başer, Dr., ATA 2016 Doktora mezunu

Gülseren Duman, Dr., ATA 2010 Yüksek Lisans ve 2018 Doktora Mezunu

I.Yener Erköse, Dr., ATA 2017 Doktora mezunu

Hakan Kerim İlker, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Hilal Yavuz, ATA Doktora öğrencisi

Hüsamettin Onanç, ATA Doktora öğrencisi

İbrahim Can Usta, ATA Doktora öğrencisi

İlkay Kirişçioğlu, Roma Sapienza Üniversitesi Doktora öğrencisi, ATA 2018 Yüksek Lisans mezunu

Kemal Berkay Baştuji, ATA 2018 Yüksek Lisans mezunu

Kerem Morgül, Dr., Misafir Öğretim Üyesi, Hamilton College Sosyoloji Bölümü, ATA 2007 Yüksek Lisans mezunu

Leman Meral Ünal, ATA 2020 Yüksek Lisans mezunu, ATA Doktora öğrencisi

Maral Jefroudi, Dr., International Institute for Research and Education Amsterdam Müdürü, ATA 2008 Yüksek Lisans mezunu ve ATA eski Doktora öğrencisi

Mehmet Alper, ATA 2018 Yüksek Lisans mezunu

Mehmet Ertan, ATA 2008 Yüksek Lisans ve 2016 Doktora mezunu

Mehmet Fatih Uslu, Dr. Öğr. Üyesi, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, ATA 2004 Yüksek Lisans mezunu

Mehmet Polatel, Araştırma Koordinatörü, Hrant Dink Vakfı, ATA 2017 Doktora mezunu

Melih Yeşilbağ, Dr., Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü, ATA 2008 Yüksek Lisans mezunu

Meryem Elif Argun, ATA Doktora öğrencisi

Mina Çakmak, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Mine Koçak, ATA 2019 Yüksek Lisans mezunu

Muhammed Gazali Kılınç, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Mürüvet Esra Yıldırım, Dr., ATA 2022 Doktora mezunu

Mustafa Akay, ATA Doktora öğrencisi

Mustafa Batman, Dr., ATA 2022 Doktora mezunu

Mustafa Görkem Doğan, Dr., Öğretim Üyesi, ATA 2003 Yüksek Lisans mezunu

Nazlı Bülay Doğan, Dr., Öğretim Görevlisi, Işık Üniversitesi, ATA 2012 Yüksek Lisans mezunu

Necdet Hasgül, ATA eski Yüksek Lisans öğrencisi

Neslişah Leman Başaran Lotz, Dr., Öğretim Üyesi, ATA 2007 Yüksek Lisans mezunu.

Nur Çetiner, ATA Doktora öğrencisi

Nurçin İleri, Dr., Misafir Araştırmacı, Forum Transregionele Studien ve Humboldt Üniversitesi, ATA 2006 Yüksek Lisans mezunu

Nurşen Gürboğa, Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi, ATA 2005 Doktora mezunu

Ohannes Kılıçdağı, Dr., 2005 Yüksek Lisans mezunu

Önder Uçar, Dr., Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi, ATA 2022 Doktora mezunu

Onur Günay, Dr., Öğretim Görevlisi, Princeton Üniversitesi Antropoloji Bölümü, ATA eski Doktora öğrencisi

Osman Öztürk, ATA 2006 Yüksek Lisans mezunu

Osman Savaşkan, Dr., Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi, ATA 2007 Yüksek Lisans ve 2015 Doktora mezunu

Oytun Elaçmaz, ATA Doktora öğrencisi

Özge Ertem, Dr., Tarihçi/Editör, ATA 2005 Yüksek Lisans mezunu

Özgür Burçak Gürsoy, Dr., Ögretim Üyesi, Beykoz Üniversitesi İşletme Bölümü, ATA 2014 Doktora mezunu

Özgür Sevgi Göral, Dr., Misafir Araştırmacı, Institute National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), ATA 2003 Yüksek Lisans mezunu

Özkan Akpınar, Öğretim Görevlisi, 2020 Doktora Mezunu

Özlem Dilber, Dr., Öğretim Görevlisi, ATA 2021 Doktora mezunu

Özlem Has, Dr. Araştırma Görevlisi, Kopenhag Üniversitesi, ATA 2017 Yüksek Lisans mezunu

Ramazan Fidan, ATA 2022 Yüksek Lisans mezunu

Rüya Yüksel, ATA Doktora öğrencisi

Şahika Karatepe, Doktora Adayı, Binghamton Üniversitesi (SUNY) Tarih Bölümü, ATA 2017 Yüksek Lisans mezunu

Sarp Kurgan, Dr., UCSB Misafir Araştırmacı, ATA 2015 Yüksek Lisans Mezunu

Seçil Yılmaz, Yard. Doç., Pennsylvania Üniversitesi Tarih Bölümü, ATA 2005 Yüksek Lisans mezunu

Selen Akçalı, Dr., Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi

Selim Özgen, Dr., Yüksek Mühendis, ATA 2008 Yüksek Lisans mezunu

Selin Burgaç Taş, ATA 2021 Yüksek Lisans Mezunu

Sema Baraç, ATA 2015 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Şems Özkan, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Seval Gülen, ATA 2011 Yüksek Lisans Mezunu

Sevecen Tunç, Dr., ATA 2009 Yüksek Lisans ve 2019 Doktora mezunu

Siga Maguiraga, Doktora Adayı, European University Institute, ATA eski Erasmus öğrencisi

Sinan Yıldırmaz, Doç. Dr., ATA 2002 Yüksek Lisans ve 2009 Doktora mezunu

Sinem Kavak, Dr., Araştırmacı, Lund Üniversitesi, ATA 2010 Yüksek Lisans mezunu

Sırrı Emrah Üçer, Dr., ATA 2018 Doktora mezunu

Tülin Ural, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ATA 2001 Yüksek Lisans mezunu

Tuna Başıbek, Doktora öğrencisi, Washington Üniversitesi, ATA Yüksek Lisans 2015 mezunu

Ü. Ceren Ünlü, ATA 2007 Yüksek Lisans ve 2020 Doktora mezunu

Uğur Bayraktar, Dr., Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü, ATA 2015 Doktora mezunu

Uğurcan Acar, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Ülker Sözen, Dr., Rosa Luxemburg Vakfı IRGAC bursiyeri, ATA eski doktora öğrencisi

Umut Barış Öztürk, ATA Yüksek Lisans öğrencisi

Yalçın Özkan, Dr., Misafir Öğretim Üyesi, Reed College, ATA 2011 Yüksek Lisans mezunu

Yasemin Taşkın Alp, Doktora öğrencisi, California Üniversitesi San Diego Sosyoloji Bölümü, ATA 2014 Yüksek Lisans mezunu

Yeşim Selda Hebip, ATA 2016 Yüksek Lisans mezunu

Yunus Babacan, ATA 2019 Yüksek Lisans mezunu

Yunus Emre, İstanbul Milletvekili, ATA 2011 Doktora mezunu

Ve dönemin baskı şartları nedeniyle bildiriye anonim olarak destek vermek isteyen:

Anonim ATA 2007 Yüksek Lisans ve 2013 Doktora mezunu

Anonim ATA 2008 Yüksek Lisans mezunu

Anonim ATA 2012 Doktora mezunu

Anonim ATA 2013 Yüksek Lisans mezunu

Anonim ATA 2018 Doktora mezunu

Anonim ATA 2019 Doktora mezunu

Anonim ATA 2019 Yüksek Lisans mezunu

Anonim ATA 2019 Yüksek Lisans mezunu ve Doktora öğrencisi

Anonim ATA 2020 Doktora mezunu

Anonim ATA 2021 Doktora mezunu

Anonim ATA Doktora öğrencisi

Anonim ATA Doktora öğrencisi

Anonim ATA Doktora öğrencisi”

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus