kapak

Rekor: 2016’da toplam 65 milyon 600 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yayınladığı yıllık “Küresel Trendler” raporuna göre, dünya genelinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Suriye’deki iç savaş ve Güney Sudan’da yaşananlar bunun en önemli sebepleri.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) raporu, mülteciler, sığınmacılar ve zorla yerinden edilenlere ilişkin istatistiki veriler sunuyor. Dünya genelinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşırken, en çok mülteci barındıran ülke de Türkiye.

BMMYK’nin verilerine göre, savaş ve şiddet olaylarının yaşandığı kriz bölgelerinden kaçanların sayısı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. BMMYK’ya göre, 2016 yılı sonunda toplam 65 milyon 600 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bu sayı, 2015’in verilerinden 300 bin fazla. Rapora göre her dakika 20 kişi mülteci konumuna düşüyor.

BM’nin verilerine göre sadece 2016 yılı içinde savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısı ise 40 milyon 300 bini buldu. Bu sayı 2015 yılına göre daha düşük olsa da ülkesi dışına kaçanların sayısı da 2016 yılı sonunda 22 milyon 500 binle rekor bir sayıyla kayıtlara geçti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri: ‘Mülteci krizi kabul edilemez boyutlara ulaştı”

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, küresel bir sorun olan mülteci krizinin kabul edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi. Grandi, dünyaya mültecilerle dayanışma çağrısı yaparak anlaşmazlıkların ve savaşların önlenmesi için daha etkin adımların atılması gerektiğini söyledi.

BMMYK’ye göre, 12 milyonla yerinden edilen kşi sayısının en fazla olduğu ülke Suriye. Onu, 7.7 milyon ile Kolombiya, 4.7 milyon ile Afganistan, 4.2 milyon ile Irak ve 3.3 milyon ile Suda takip ediyor. Öte yandan 5 milyon 500 bin kişi ile Suriye’den, 2 milyon 500 bin kişi ile Afganistan’dan ve 1 milyon 400 bin kişi ile Sudan’ın güneyinden kaçmak zorunda kalırken,  bu sayının yarısını çocuklar oluşturuyor.