Türkiye’de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,2’ye yükseldi

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden adlığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 47,2’ye yükseldi. En düşük gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,2 oldu.

Gelir eşitsizliği artıyor

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin ölçütlerinden biri olan Gini katsayısı ise 0,007 puan artış ile 0,404 olarak hesaplandı. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişiyor ve sayının 1’e yaklaşması gelir dağılımındaki bozulmanın arttığını işaret ediyor. Diğer yandan toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,6’dan 7,7’ye yükseldi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artarak 16 bin 515 TL’den 19 bin 139 TL’ye yükseldi. Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek pay, bir önceki yıl ile değişim göstermeyerek yüzde 49,7 ile maaş ve ücret gelirlerine ait oldu. İkinci sırayı 2015 yılına göre 1 puan artış ile müteşebbis gelirleri (yüzde 19,8), üçüncü sırayı ise 0,4 puan azalış ile (yüzde 19,6) sosyal transfer gelirleri aldı. Müteşebbis gelirlerinin yüzde 74,7’sini tarım dışı gelirler, sosyal transferlerin ise yüzde 91,8’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

Nüfusun yüzde 14,3’ü yoksulluk sınırının altında

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık düşüş ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,2 oldu. Hane halkı tiplerine göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hane halklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,8 puan artışla yüzde 8,9, bağımlı çocuğu olmayan hane halklarının yoksulluk oranının 0,8 puan düşüşle yüzde 4, bağımlı çocuğu olan hane halklarının yoksulluk oranının ise 0,2 puan düşüşle yüzde 17,9 olduğu görüldü. Eğitim durumuna bakıldığında ise okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 26’sı, üniversite mezunlarının ise yüzde 1,7’si yoksulluk sınırının altında.

Maddi yoksunluk oranı yüzde 32,9

Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hane halklarının algılarını yansıtıyor. Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2015 yılında yüzde 30,3 iken 2016 yılında 2,6 puanlık artışla yüzde 32,9’a yükseldi.

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus