Screen Shot 2018-05-15 at 15.17.57

Eksik Olan (80): Prof. Uğur Batı ile beyin ve irrasyonalite