Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği: 2017’de Her gün 44.400 kişi mülteci durumuna düştü

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yıllık olarak hazırlanan ve Küresel Eğilimler raporu’na göre, 2017 yılı sonu itibarıyla 68,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu nüfusun içinde, 16,2 milyon kişi, 2017 yılı içerisinde, ya ilk kez ya da üst üste birçok kez olmak üzere yerinden edilmiş. Rapora göre her gün 44.500 kişinin ya da her iki saniyede bir 1 kişinin yerinden edildiği anlamına geliyor.

2003 ile 2017 arasında günlük olarak zorla evinden edilen insanlar: 

Ekran Resmi 2018-06-19 14.36.59

 

68,5 milyonun, 25,4 milyonunu ülkelerinde yaşanan çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk eden mülteciler oluşturuyor. Bu rakam, 2016 yılına kıyasla 2,9 milyon daha fazla ve bir yıldan diğerine kaydedilmiş en büyük artış. Rapora göre 31 Aralık 2017 itibarıyla halen mülteci statüsü başvurularının sonucunu beklemekte olan sığınmacıların sayısı  300.000 kişi artarak 3,1 milyona ulaşmış. Kendi ülkesi içerisinde mülteci konumuna düşmüş  insan sayısı ise, 2016 yılında kaydedilen 40,3 milyonun biraz altında kalarak, toplam yerinden edilenlerin 40 milyonunu oluşturmuş.

EgeMulteci2

 

68 milyonla ifade edilen küresel yerinden edilme rakamının yaratabileceği algının tersine, büyük ölçekteki yerinden edilme durumlarının sınır ötesi olarak gerçekleştiği durumlar daha az görülüyor. Zorla yerinden edilen kişilerin neredeyse üçte ikisi ülkelerini terk etmemiş ve kendi ülkeleri içerisinde yerinden edilmişler. 25,4 milyon mültecinin, yalnızca beşte birinden biraz fazlası UNRWA’nın sorumluluğu altındaki Filistinlilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sorumluluğu altındaki geri kalanının ise üçte ikisi yalnızca beş ülkeden geliyor: Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali.

Küresel Eğilimler raporuna göre mültecilerin çoğunluğunun kamplarda ya da kırsal alanlarda değil kentlerde yaşıyor ve küresel olarak yerinden edilmiş kişilerin  yüzde 53’ü aralarında refakatsiz ya da ailelerinden ayrı düşmüş çok sayıda çocuğun da bulunduğu  gençlerden oluşuyor. Raporda dikkat çeken bir nokta ise başta Suriyeli olmak üzere, 3,5 milyon mülteci ile Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam etmesi. Kendi nüfusuyla karşılaştırıldığında oran olarak en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke ise Lübnan. Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sorumluluğu altında bulunan mültecilerin yüzde 63’ü toplamda 10 ülkede yaşıyor.

Küresel Eğilim raporuna göre 2017 yılında, büyük çoğunluğu ülkeleri içinde yerinden edilmiş olan yaklaşık 5 milyon insan evlerine geri dönebildi; fakat bu nüfus içinde baskı altında ya da kırılgan olmaya devam durumlara dönenler de var. Üçüncü ülkeye yerleştirme için sağlanan kontenjandaki düşüş sebebiyle, üçüncü ülkeye yerleştirilebilen mülteci sayısı da yüzde 40 düşüşle 100.000 kişi oldu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus