800’ü aşkın kişi ve kuruluştan Meksika’daki Zapatista özerklik direnişiyle uluslararası dayanışma ve destek mektubu

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Zapatista topluluklarının ve Meksika’daki yerli halkların, topraklarına ve yaşam tarzlarına musallat olup zarar veren madencilik, turizm, sınaî tarım, altyapı ve diğer projelerin çoğalması üzerine düştükleri durum karşısında duyduğumuz endişeyi ifade ediyoruz diyor, içinde Arundhati Roy, Toni Negri, David Graeber gibi şahsiyetlerin de bulunduğu, muhtelif ülkelerden 800’ün üzerinde kişi, örgüt, dernek ve ortak girişim… 

17 Ocak 2019’da Mediapart’ta yayınlanan metni Haldun Bayrı çevirdi.

Biz akademisyen, aydın, aktivist ve iyi niyetli kimseler, ayrıca çeşitli ülkelerden örgüt, dernek ve ortak girişimler, tarihinin yaşamsal bir ânında EZLN’ye (Ejército Zapatista de Liberación Nacional–Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu) destek verdiğimizi ve onunla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz; Meksika’da ve ötesinde ona karşı geliştirilen güncel dezenformasyon, yalan ve iftira kampanyasına karşı çıkıyoruz.

Dünyada birçok kişi için olduğu gibi bizim için de Zapatista mücadelesi, bir direniş, haysiyet, tutarlılık ve siyasî yaratıcılık timsalidir. 25 yıldır onun « Ya Basta! » sloganı uzun menzilli bir olay olmuştur; neo-liberal küreselleşme karşısında ilk göze batan tepkilerden biri olarak, o sırada zaferi mutlak ve kati görünen bir modelin eleştirisinin yolunu açmıştır. Aynı zamanda, yerli halkların yüzyıllardır maruz kaldıkları tahakküm ve tahkire karşı meşru mücadelelerinin ve özerklik hakkı icrasının dışavurumu olmuştur, bugün de olmaktadır. Zapatistaların İyi Yönetim konseyleri aracılığıyla hayata geçirdiği halk özyönetimi, dünyanın her yerinde geniş ölçüde paylaşılan özlemleri besleyebilen ve yeryüzünün bütün sosyal bilimler fakültelerinde incelenmeyi hak eden gerçek ve köklü bir demokrasi örneği oluşturmaktadır. Zapatista özerkliğinin inşası, durmaksızın derin bir ekonomik, toplumsal, siyasî, çevresel ve insanî krize daha da fazla gömülür görünen bir dünyanın meydan okumalarına karşı çıkmak için, özlü bir alternatif ve özgürleştirici projenin tutarlı, dürüst ve eleştirel arayışını temsil etmektedir.

Ulusal Yerli Kongresi ve Yerli Hükümet Konseyi’nin kınadığı; Zapatista topluluklarının ve Meksika’daki yerli halkların topraklarına ve yaşam tarzlarına musallat olup zarar veren madencilik, turizm, sınaî tarım, altyapı ve diğer projelerin çoğalması üzerine düştükleri durum karşısında duyduğumuz endişeyi ifade ediyoruz. Şu belirgin anda ise, yeni Meksika hükümetinin teşvik ettiği, Transistmik Koridor, sınaî tarım zincirine yönelik 1 milyon hektarlık ağaç ekimi ve maalesef “Maya Treni” adı verilen demiryolu gibi, kısa süre önce EZLN Sözcüsü Subcomandante Moisés’in aşağılama ve provokasyon olarak kınadığı büyük projelerden bilhassa endişe duyuyoruz.

Bu projenin ve hükümet tarafından başlatılma niyetinde olunan turistik gelişmenin çevrede yol açacağı yıkıcı etkiler haricinde, Toprak Ana diye sahte bir âyinselleştirme kisvesiyle 16 Aralık 2018’de girişilen ve Zapatista Sözcüsü tarafından hoşgörülemez bir hakaret olarak kınanan “Maya Treni” çalışmalarının nasıl bir acele içinde başlatıldığını da kayda geçiyoruz. Böylece Yerli topluluklarına karşı yeni bir saldırının hazırlanmakta olmasından ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 169 sayılı konvansiyonu ve Birleşmiş Milletler Beyannamesi’nce öngörülen, önceden haberdar edilerek serbestçe gerçek bir danışmaya hiç gerek duyulmamış olmasından –ki bu da Meksika’nın imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalardaki taahhütlerine uymaması demektir– endişe duyuyoruz.

Yerli halkların, özellikle de Meksika’nın güneydoğusunda yaşayan Maya halklarının yaşam biçimlerine ve özerk topraklarına ciddi biçimde zarar veren büyük projeler karşısında EZLN’nin ifade ettiği red tutumunu paylaşıyoruz. 

Doğrudan Meksika Devleti’nce de işlense, silahlı veya silahsız “sivil” gruplarca da işlense, Zapatista topluluklarına karşı her tür saldırıyı peşinen kınıyoruz.

Kararı iktidarın zirvelerinde alınmış ve kökü bu topraklarda bulunan halkların haklarına açıkça tecavüz eden, miadını doldurmuş bir “kalkınma” modeline denk düşen bu büyük projelerin hayata geçirilmesi çerçevesinde vuku bulabilecek her tür çatışmadan Meksika hükümetini sorumlu tutacağız. 

Cömert insanları, hem Zapatista deneyimi hem de yukarıda sözünü ettiğimiz büyük projeler hakkında günümüzdeki dezenformasyonun üstesinden gelmeye ve Zapatista toplulukları ile kökü Meksika’da olan halklara saldırı risklerine karşı teyakkuzda kalmaya çağırıyoruz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus