İnşaat, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde kötümserlik sürüyor

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019’a ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre güven endeksi inşaat sektöründe 55,5, hizmet sektöründe 89,1, perakende ticaret sektöründe 95 oldu. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

İnşaat sektörü güven endeksi, temmuzda 52,4 iken, ağustos ayında yüzde 6 oranında artarak 55,5 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 5,1 artarak 41,6 ve 69,4 değerlerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,5’ti. Endeks ağustosta yüzde 6,7 oranında artarak 89,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri de sırası ile yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise ağustosta, temmuza oranla yüzde 5,1 artarak 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8 oldu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus