Kayyumlar için yargıya başvuru yapıldı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

İçişleri Bakanlığı’nca 19 Ağustos tarihinde haklarındaki soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevlerinden alınan HDP’li üç büyükşehir belediye başkanından ikisi olan Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk için, Diyarbakır ve Mardin İdare Mahkemeleri’ne yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru yapıldı. Başvurularda başkanların görevlerinden dolayı haklarında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen görevden alındıkları belirtilerek, görevlerine iadeleri istenildi. 

Mızraklı’nın avukatı Mehmet Emin Aktar, “Bakanlık, Sayın Mızraklı’nın hakkında açılan soruşturmaları gerekçe göstermiş ancak, müvekkilimin hakkında görevi ile ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır. Biz de İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulmasını ve müvekkilimin görevine iadesini talep eden dilekçeyi verdik” dedi. Avukat Aktar, İdare Mahkemesi’nden sonuç alınamaması halinde, Bölge İdare Mahkemesi’ne ve Danıştay’a da başvurucaklarını söyledi. 

Diyarbakır’da Mızraklı için başvuru yapılırken, Mardin’de de Ahmet Türk için yürütmenin durdurulması istemiyle hazırlanan dilekçenin bugün İdare Mahkemesi’ne teslim edileceği öğrenildi. Türk’ün avukatı Erdal Kuzu, dokuz sayfalık dilekçe sunucaklarını belirtirken, dilekçenin “sonuç ve talep” bölümünde şöyle denildi:

“Yukarıda anılan ve sayın mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle, öncelikle İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilen 19.08.2019 tarihli ve 91595350-250/ve İNS:2019.47.875 No’lu işlemin, yürütmesinin durdurulmasına, Müvekkil Ahmet Türk hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın 19.08.2019 tarih ve 91595350-250/ ve İNS:2019.47.875 No’lu geçici görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın duruşma yapılmak sureti ile iptaline, yargılama giderlerinin davalı idarenin üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla davacı vekilleri sıfatı ile arz ve talep ederiz.”

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ise, avukatlarının yürütmenin durdurulması istemiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ve kısa sürede İdare Mahkemesi’ne “haksız, hukuksuz ve siyasi olan bu kararın iptali için” dava açacaklarını söyledi. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus