Şehir plancısı Oktay Kargül: “Boğaziçi’nde bir binanın birkaç santimetresi bile çok önemli, sorumluluğun yerelden merkeze verilmesi riskli”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetkili olduğu İstanbul Boğazı’ndaki imar, düzenleme ve yapılaşma dahil tüm yetkiler cumhurbaşkanı tarafından atanacak isimlerden oluşan Boğaziçi Başkanlığı’na devredilecek. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Oktay Kargül, tam bir belirsizlik yaşandığını vurgularken, Boğaziçi’nde bir binanın birkaç santimetresinin bile çok önemli olduğunu söyledi.

Kamera/Kurgu: Egemen Gök

İstanbul Boğazı ve çevresi, kentin tartışmasız en değerli yeri ve bu bölgedeki imardan, plandan, bu bölgenin korunmasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumlu. Ancak yapılacak değişiklikle, İBB’ye ait yetkilerin üyelerini cumhurbaşkanının belirleyeceği Boğaziçi Başkanlığı ve Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulu‘na devredileceği iddia edildi.

Boğaziçi Başkanlığı, Boğaz’daki her türlü imar, denetim ve planlamanın tek yetkili organı olacak. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Plan taslağında geçtiğine göre, Boğaziçi’nin belirlenmiş alanı “siluet geçiş sahaları” da eklenerek genişletilecek. Taslağa göre su yolları da bu alana dahil olacak.

Yapılaşma riski ve yeşil alanlar

Boğaziçi’nde sadece bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı gibi küçük yerler yapılaşmaya dahil tutulurken bu izin de kafeterya, sosyal, kültürel ve spor tesisleri eklenerek genişletilecek. Orman statüsündeki yerler ve yeşil alanları belirleme, koruma yetkisi de tamamen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde olacak. 

Taslakta en çok eleştirilen konu ise bahsi geçen “siluet geçiş sahası” tanımının muğlaklığı. Konu hakkında Medyascope’a konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Oktay Kargül, “Sadece İstanbul değil Türkiye için özel bir alan Boğaziçi. Bu özelliğinden dolayı kendi yerelindeki sorumluluk alanından alınıp merkeze verilmesi çok riskli. Bırakın Boğaziçi’ni İstanbul’da yapılan planlarda bunun ne kadar sıkıntılı olduğuyla defalarca karşılaştık. Burayı bilen, sorumlu bir idari sistem var. İBB veya yereldeki yetki mercii yok sayılıp Ankara merkezli kararlar verildiğinde çok büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Fikirtepe örneği var; sonuç ortada. Bu tarz olumsuz örnekler varken Boğaziçi yetkisini cumhurbaşkanına ve bakanlığa veriyoruz. Boğaziçi’nde bir binanın birkaç santimetresi bile çok önemli” dedi. 

“Tam bir belirsizlik sözkonusu”

Konunun TMMOB, İBB, yerel belediyelerle bir araya gelinerek istişare edilmesi gerektiğini vurgulayan Kargül sözlerini şöyle sürdürdü: “Niyet okuma üzerinden gidebileceğimiz bir duruma sebep oluyor. Kötü senaryoyu da iyi senaryoyu da söyleyebiliriz. Son 20 yıllına baktığımızda iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar iyi örnekler görüyoruz. Özellikle yapılaşma konusunda, nüfusun artması konusunda. Siluet geçiş sahasının şartları ne olacak? Nasıl bir yapılaşma öngörülecek? İyileştirmeye mi gidilecek yoksa farklı kararlar mı alınacak? Olası alınan kararlarla nasıl bir çözüm önerisi getirilecek? Hiçbir şey bilinmiyor.

Emirgan’da, Beykoz’da, Hisarüstü’nde, Bebek’te orman ve koru statüsünde olan yerler var. Bunlar ne olacak mesela? Değişikliğe gidilip statü mü kaldırılacak? Nasıl karar verilecek? Bilemiyoruz çünkü net bir şekilde tanımlanmıyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkiliyken Tarım ve Orman Bakanlığı karar verecek buralara. Hiçbir deneyimi ve hiçbir işlevi yokken bir anda bu kararları nasıl verecek? Gerçekten bir belirsizlik silsilesi. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz birçok plan bir anda legalleşebilir. Umuyoruz ki tam tersi olur.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus