Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 8-9 Şubat’ta seçime gidiyor: “Demokrat Makina Mühendisleri” grubu adaylarını ve manifestosunu açıkladı

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde seçim takvimi işlemeye başladı. “Demokrat Makina Mühendisleri” grubu, 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak genel kurul ve seçimler ile göreve gelecek 34. dönem (2020-2021) yönetim kurulu için üye adaylarını açıkladı.

Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan basın toplantısında, Demokrat Makina Mühendisleri adına İbrahim M. Tataroğlu konuştu. Tataroğlu, temel hedeflerini “üyelerin yönetimin bileşeni haline getirilmesi ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması, üyelerin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin geliştirilmesi, mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin artırılması, meslektaş dayanışması ile ücretli ve işsiz üyelerle dayanışma, sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol” olarak açıkladı. Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payının önemini de vurgulayan Tataroğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’da yaşayan 16 milyon yurttaşın konforu ve güvenliği için 30 bin üyemizle biz varız. İstanbul’un ülkemiz ekonomisi ve sanayisindeki yeri biliyoruz ve üyelerimizin ürettiklerinin ülkemizin geleceğini değiştireceğine inanıyoruz. Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payını artırmak ancak nitelikli, yurtsever ve inançlı mühendislik faaliyetiyle mümkün olur. Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerine ve mühendislik start-up’larına gerekli önemin verilmesi için mücadele edeceğiz. Sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen Türkiye mücadelesinde meslek odamızın yeri çok önemli. 50 yıldır, yarım asırdır asla diz çökmeyen ve teslim olmayan demokrat geleneğin devamıyız. 50 yıldır tüm zorluklara rağmen büyüyen ve gelişen örgütlülüğümüzle ülkemiz için sorumluluk alıyoruz.”

Basın toplantısında Demokrat Makina Mühendisleri adına okunan açıklamada da özetle şu görüşlere yer verildi:

“Odamız açısından yakın dönem perspektifimiz, siyasi iktidarın TMMOB’yi yıpratma ve etkisizleştirme çabalarına karşı direnci yükseltmek ve bunu yaparken mesleki ve bilimsel çalışmaları aksatmadan ilerlemek olmuştur. TMMOB’nin güçlü muhalefetini kırmak ve mesleğimizi itibarsızlaştırmak adına uygulanan baskı politikaları ve tehditlere karşı geliştirilen kararlı mücadele ise odalarımızın ve birliğimizin piyasacı-talancı anlayışa teslim olmayacağını göstermiştir.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumluluklarının giderek geriletilmesi sorununu doğurmaktadır. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik hizmeti alması engellenmektedir.

Örgütlülüğümüz, 50 yıllık demokrat geleneğinden aldığı güçle, Gezi’de direnen yurttaşlarımızın yanında olmuş ve gösterdiği mücadele kararlılığıyla kentimizi rant ve talana kurban etmeyeceğini ortaya koymuştur. Bugün gelinen noktada ise kenti yok etme pahasına yapılması planlanan Kanal İstanbul projesindeki ısrar, siyasal iktidarın kent ve çevre alanına ilişkin politikalarında bir değişim olmadığını gözler önüne sermektedir. İstanbul açısından telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeye karşı yürütmekte olduğumuz mücadele, şubemizdeki demokrat geleneğin devamının gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Demokrat makina mühendisleri olarak bizler,

•      Gönüllülük temelinde, her zaman toplumun vicdanı olmakta, toplumsallıktan, kamusallıktan, sosyal adaletten yana taraf olmaktayız.

•      Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının halkın yararına korunması ve kullanılmasını istiyoruz.

•      Meslek alanlarımızla ilgili olarak toplum yararına politika üreten ve kamusal denetimin yanında olan bir anlayıştayız.

•      Meslektaşlarımızın ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme doğrultusunda mücadele etmek için yönetime adayız.

•      Eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere her türlü insani ihtiyaçların kamusal olarak karşılanması gerektiğini savunuyoruz.

•      Taşımızı toprağımızı satanlara, yap-işlet-devret soygununa, halkı müşteri gibi gören politikalara, ülkemizin geleceğini karartanlara, kamusal denetim alanlarını özelleştirerek şirketlere verenlere, özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamaları ile halka işsizliği ve yoksulluğu dayatanlara karşı, örgütlü toplumun savunucusuyuz.

•     Özgürlükçü, insan haklarından yana, demokratik, laik bir anlayışı savunmaktayız.

•     Kadın cinayetlerine dur demek için adayız.

•     İş cinayetlerine dur demek için adayız. Çevreye ve doğaya zararlı olmayan, yerli enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunmaktayız.”

Demokrat Makina Mühendisleri grubu, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı.

Demokrat Makina Mühendisleri grubunun aday listesi şöyle:

– İbrahim M. Tataroğlu

– Ali Haydar Karaçam

– Ahmet Akçakaya

– Aydan Adanır

– Seyfettin Avcı

– Elif Soyvural

– Tuncay Korkmaz

Oda genel kurulu 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde, seçimler ise 9 Şubat 2020 Pazar günü Karaköy’de, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yapılacak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus