Metropoll araştırdı: “Medyayı taraflı bulanların oranı yüzde 75,5, on kişiden yalnızca dördü medyayı başarılı buluyor”

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, “Türkiye’nin Nabzı” başlığıyla Türkiye genelinde 14-22 Aralık 2019 tarihleri arasında 28 ilde toplamda 1783 kişi ile bir araştırma yaptı. Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre “Türkiye, sağlıklı bir demokratik toplumsal düzen için medyanın anahtar öneme sahip olduğu konusunda hemfikir. Bununla birlikte toplum, her ne kadar medyaya büyük önem atfediyor olsa da medyayı kendisinden beklenilen işlevleri yerine getirmekte başarılı bulmuyor.”

Türkiye’de her 10 kişiden sekizi medyanın “demokrasinin sağlıklı işleyişine katkıda bulunmak” yönünde temel bir işlevi olduğuna inansa da ülke medyası temel sorumluluklarını yerine getirmede başarılı bulunmuyor. Her on kişiden yalnızca dördü medyanın demokrasinin sağlıklı işleyişine katkıda bulunmakta başarılı olduğunu düşünüyor. Araştırmanın ortaya koyduğu başka bir sonuç da ankete katılanların yüzde 80’inin sağlıklı bir demokrasi için medyanın kilit öneme sahip olduğunu düşünmesi oldu.

Türkiye’nin çoğunluğu (yüzde 52) medyaya ilişkin olumsuz hissiyata sahip. Medyaya ilişkin genel hissiyatının olumlu olduğunu ifade edenler toplumun yalnızca yüzde 38,4’ünü teşkil ediyor.

Toplumun medyaya bakışı oy verilen partilere göre değişim gösteriyor

AKP seçmenlerinde medyaya olumlu bakış ülke ortalamasından 19 puan yukarıda. Cumhur İttifakı’nın parçası MHP’nin seçmen havuzunda da medyaya ilişkin hissiyatın ülke ortalamasına göre daha olumlu olduğu görülüyor. Muhalefet cephesinde medyaya ilişkin en olumsuz hissiyata sahip kitle HDP seçmeni.

Türkiye’nin çoğunluğu medyanın taraflı yayıncılık yaptığı yönündeki kanaatte ortaklaşmış durumda

Medyadaki yayınların “çoğunun taraflı olduğunu düşünüyorum’’ ile “bir kısmının taraflı olduğunu düşünüyorum’’ diyenlerin oranı yüzde 75,5. Medyaya ilişkin hissiyattan farklı olarak taraflı yayıncılık hususunda parti seçmenleri arasında daha fazla benzerlik bulunuyor. Muhalif seçmen havuzunda HDP seçmenlerinin medyanın taraflı yayıncılık yaptığı yönündeki kanaatlerinin daha kuvvetli olduğu dikkat çekiyor.

Medyascope'a destek olmak ister misiniz?

Yayınlarımızı sürdürebilmek ve daha kaliteli kılmak için desteğinize ihtiyacımız var

Merhabalar!

Medyascope olarak Ağustos 2015’ten itibaren, çölleşen haber ikliminde her kesimden herkese su verecek bir vaha olmaya çalışıyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ve çok yanlı habercilik anlayışımızdan taviz vermemekte kararlıyız. Çoğunlukla gençlerden oluşan kadromuzla, dijital medyanın olanaklarını kullanarak yayın yapıyor ve her geçen gün hem içerik hem de teknik olarak büyüyoruz. Hedefimiz yayın gün ve saatlerimizi artırmak; içeriklerimizi daha da zenginleştirmek. Bu da sizin desteklerinizle mümkün. Çok teşekkürler.  

Öne Çıkanlar