Sayıştay raporu: Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait 388 taşıt, ilişiği kesilmiş olan altı eski belediye personeline zimmetli

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Sayıştay tarafından Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırlanan raporda, belediyeye ait 388 taşıt aracının zimmetlerinin, belediye ile ilişiği kesilmiş olan altı eski belediye personeli üzerinde devam ettiği belirtildi.

Yasal açıdan yasak olmasına rağmen araç kiralama işlerinin, “yakıt dahil” olarak yapıldığı belirtilen raporda, belediyenin düzenlemeye aykırı olarak mal ve hizmet alımı sonucunda ödemesi gereken tutarı ödemeyip, ilgili yüklenicilerden olan otopark geliri alacağı ile mahsuplaşma yoluna gittiği de vurgulandı.

Sayıştay tarafından 2019’un Ağustos ayından itibaren kayyum ile yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırlanan raporda, çarpıcı tespitler yer aldı. Belediyenin ihale yaparak hizmet alımı suretiyle kiraladığı araçları mevzuat gereği yakıt hariç kiralaması gerekirken, yakıt dahil kiralandığı belirtildi. Raporda, “Yapılan incelemede, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerde Taşıt Kanunu ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamına giren araçların söz konusu mevzuat hükmüne aykırı olarak akaryakıt dahil bir şekilde temin edildiği tespit edilmiştir. Yapılacak alımlarda akaryakıt giderlerinin kiralama işlemine dahil edilmemesi ve böylece yapılan işlemlerin yukarıda yer verilen mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir” denildi.

“Otopark geliri mahsuplaşma yapılmıştır”

Otopark gelirleri ile ilgili kanuna aykırı davranıldığının belirtildiği raporda şu tespitlere yer verildi: “İlçe belediyelerinin hesabında toplanan otopark meblağının, büyükşehir belediyelerince o ilçe sınırları içinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılacağı yer almaktadır. Yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen belediyenin bu düzenlemeye aykırı olarak mal ve hizmet alımı sonucunda ödemesi gereken tutarı ödemeyip ilgili yüklenicilerden olan otopark geliri alacağı ile mahsuplaşma yoluna gitmiştir. Sözkonusu durum Otopark Yönetmeliği gereği toplanan gelirin takibini imkânsız kılmakla birlikte özel bir amaç ile toplanan bu gelirin amacı dışında kullanılmasına da yol açmaktadır.”

Tamir edilen telsizler için yeni alınmış gibi fiş düzenlenmiş

Sayıştay raporunda, Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait el telsizlerinin tamir ve bakımları için yapılan harcamanın giderleştirilmesi sırasında, gerek olmadığı halde yeni mal alınmış gibi taşınır işlem fişi düzenlendiği ve üzerinde taşınır zimmeti bulunan personelin görev yeri değiştiğinde taşınır devri yapılmadığı da belirtildi.

Belediye ile ilişikleri kesilmiş ama 388 aracın zimmeti onlarda

Belediyeye ait 388 adet taşıt aracının zimmetlerinin belediye ile ilişiği kesilmiş olan altı eski belediye personeli üzerinde devam ettiği belirtilen raporda şöyle denildi: “2014 yılında Van İl Özel İdaresi’nden Van Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan taşınmazlarla ilgili olarak; devir yapılan yıl ilgili taşınırlar İl Özel İdaresi hesaplarında bulundukları haliyle kayıtlara alınmış, taşınırların fiziki durumları ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sözkonusu taşınırlardan çoğunun kayıtlı değerlerinin gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Devir olan taşınırlarla ilgili fiziki durum ve değer tespiti için çalışma yapılması ve kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu itibarla taşınır kayıtlarının düzeltilmesi, taşınırlar için fiziki durum tespiti ve değerleme yapılması, belediyeye ait taşınırların belediye depolarında stoklanması ve belediye personeline uygun evrak düzenlenerek zimmetlenmesi gerekmektedir.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus