Turizmi Teşvik Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi – İşletmelere salgın hastalıkla ilgili gerekli tedbirleri almamaları halinde 13 bin 500 lira para cezası kesilecek

“Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Resmi Gazete’de bugün (28 Temmuz 2021) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkileri önemli ölçüde artırılırken belgeleri eksik ve salgın kurallarına uymayan turizm işletmecilerine yüksek miktarda para cezaları getiriliyor.

Bugün yürürlüğe giren yasaya göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, bölgenin korunmasının, geliştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör işbirliği ile sağlanması amacıyla “turizm hizmetleri yönetim birlikleri” kurulabilecek. 

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri turizm merkezleri hakkında da uygulanabilecek. 

Yetkili idari birim tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin ruhsat aldıktan sonra bir yıl içinde turizm sektöründe zorunlu tutulan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesini bakanlıktan almaları zorunlu olacak. 

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu tutulacak. 

İşletmelere salgın hastalıkla ilgili gerekli tedbirleri almamaları halinde 13 bin 500 lira para cezası kesilecek 

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak. Usul ve esasları bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 lira idari para cezası verilecek. 

Turizm belgesi düzenlemesine uymayan tesisler 15 gün boyunca kapatılabilecek 

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, bakanlıkça verilecek 30 günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumlarında belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 13 bin 500 lira para cezası verilecek. 

Bir yıl içinde belirlenen şartlara uyulmadığı her durumda bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak. Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için yeniden verilecek süre 30 gün olacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün süreyle faaliyeti durdurulacak. 

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması durumunda, bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi nedeniyle idari yaptırım uygulanmış işletmelerde, bir yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak 

Tahsis yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 

Denize kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi inşa edilmesi uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek. 

Bakanlık yatırımcılardan katkı payı isteyebilecek 

Bakanlık, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite arttırmaları halinde yatırımcılardan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı isteyecek. 

Turizm bölgelerine ilişkin plan teklifleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezleri içinde yer alan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulacak. İlgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek. Bu planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon kararı da dahil en geç altı ay içinde sonuçlandırılacak.  

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak satış, bedelsiz devir, trampa, sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kiralama, sınır ilanı ve değişikliği işlemleri ile çevresel etki yaratacak altyapı ve üstyapı projelerinde önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınması gerekecek. Aynı bölgelerde özelleştirme kapsam ve programına alma işlemlerinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi verilecek. 

Bakanlık, devlet arazilerine imar planı gerektirmeyen tesisler yapılabilecek 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin bozulmaması, turizm işletmelerine zarar verilmemesi, turizm yatırımı veya işletmesi belgesi alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemlerin alınması koşulu ile Bakanlık tarafından imar planı gerektirmeyen, sabit olmayan, kamuya yararlı, konaklama içermeyen, ücretsiz girişli günübirlik tesisler yapılabilecek. Ayrıca bu bölgelerde doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılması zorunlu tutulan tesislerin belirlenen kriterlere uymaması durumunda kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazlar tahliye edilecek. 

Medyascope'a destek olun.

Sizleri iyi ve özgür gazeteciliğe destek olmaya çağırıyoruz.

Medyascope sizlerin sayesinde bağımsızlığını koruyor, sizlerin desteğiyle 50’den fazla çalışanı ile, Türkiye ve dünyada olup bitenleri sizlere aktarabiliyor. 

Bilgiye erişim ücretsiz olmalı. Bilgiye erişim eşit olmalı. Haberlerimiz herkese ulaşmalı. Bu yüzden bugün, Medyascope’a destek olmak için doğru zaman. İster az ister çok, her katkınız bizim için çok değerli. Bize destek olun, sizinle güçlenelim.

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus